BROTTSBEKÄMPNING. I år har antalet anmälda narkotikabrott ökat kraftigt. Poliser vittnar om ungdomar i 12-års åldern som arbetar för de kriminella gängen med att sälja knark. Flera poliser vill se att de specialiserade narkotikapoliserna, som försvann i med omorganisationen 2015, ska göra en återkomst. Polismyndigheten har som mål att rikta resurser mot den öppna narkotikahandeln de kommande åren.

Narkotikabrotten har ökat kraftigt under året. Hårt drabbat är region Väst som under perioden april till juli i år fick in 6160 anmälningar om narkotikabrott. Detta är en ökning från 5500 under samma period förra året. Även Stockholm och region Syd har sett ökningar. En av anledningarna till ökningen är enligt Kriminalkommissarie Lennart Karlsson att det har saknats riktade resurser. Innan Polismyndighetens omorganisering 2015 fanns det på olika platser runt om i landet specialiserade narkotikapoliser. Dessa kom istället att bli allmänna spanare efter reformen.

– Det är klart att det märks hur de som väljer att ta droger flyttar fram sina positioner att man uppträder mer oblygt. Jag skulle säga att det är en direkt effekt av att vi inte har haft några riktade narkotikaresurser på ett antal år, säger Karlsson.

12-åringar tvingas sälja droger
Karlsson benämner denna sommaren som den tuffaste på många år. Valåret kräver resurser samtidigt som bemanningen är tunnare under sommarmånaderna. Cannabis är än den vanligaste drogen men ecstasy och kokain ökar. Andra poliser vittnar om ungdomar i 12-års åldern som pressas in i att börja sälja droger för de kriminella gängen. Ett sätt för de mer väletablerade kriminella att undvika riskerna med att sälja själva.

– Det vi ser är att unga förmågor, barn i 12-årsåldern, tvingas mer eller mindre eller lockas in att börja sälja åt de högre uppsatta kriminella, säger Polisen Adam Johansson.

Polismyndigheten lovar satsningar
Polismyndigheten har gjort den öppna narkotikahandeln i utsatta områden till en av sina prioriteringar för de kommande åren. Mellan 2018-2022 kommer man arbeta för att förhindra införseln av narkotika till Sverige samtidigt vill man ta fram nya metoder för att komma åt narkotikabrottsligheten.

– Ett av polisens prioriterade områden är den öppna narkotikahandeln i våra utsatta områden och denna prioritering gäller 2018-2022, parallellt med detta sker arbete med att upptäcka och förhindra införseln av narkotikan till Sverige. Vidare jobbar polisens utvecklingscenter ständigt med att ta fram nya metoder, erfarenheter och metodstöd för att få ett effektivt polisarbete mot narkotikabrottsligheten, säger Emil Eisersjö, kommissarie och sektionschef vid Underrättelseenheten på nationella operativa avdelningen.