SKOGSBRÄNDERNA. Inrikes- och justitieminister Morgan Johansson får kritik för sitt uttalande om att man har klarat av skogsbränderna såhär långt. Kritiken kommer från Aud Sjökvist som utredde brandberedskapen efter den stora branden i Västmanland 2014 men också från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som menar på att regeringen har agerat långsamt.

Efter de stora skogsbränderna som har rasat runtom i landet de senaste veckorna har hård kritik väckts mot Sveriges brandberedskap. Kritiken har handlat om bland annat att kommunerna är alldeles för självständiga när det kommer till att bemöta skogsbränderna men också om att utrustning samt personal har saknats. Inrikes- och justitieminister Morgan Johansson menar dock på att man har klarat av att hantera situationen.

– Svensk räddningstjänst har ställts inför sin största uppgift någonsin. Min bild är att man klarat av det så här långt. Sen fortsätter det extrema läget i delar av landet. Men att hantera den här mycket svåra situationen tycker jag att räddningstjänsten tillsammans med andra myndigheter har gjort på ett utomordentligt bra sätt.

”Arrogant som bara den”
Aud Sjökvist som utredde den stora branden i Västmanland 2014 sparar dock inte på kritiken. Hon hävdar att det är arrogant av regeringen att i ett tidigt skede gå ut och säga att brandbekämpningen fungerade.

– Det är magstarkt att gå ut att säga att man hanterat det bra. Att recensera det så tidigt är arrogant som bara den.

Hon är även skeptisk till att regeringen valde att ändra direktiven för utredningen så att den inte innefattade några förslag på förändring. Något som hon kopplar till rädslan för att utsättas för kritik. Istället valde regeringen att tillsätta en nya utredning som utfördes av MSB.

– Jag tror de var oroliga över vad jag skulle komma med för förslag, säger hon och lyfter huvudmannaskapet för räddningstjänsten och kommunernas inställning till att samverka med varandra som två exempel. Hon tillägger också:  Det är rätt komplexa och stora frågor. Och obekväma frågor.

Långsamt agerande
Men även MSB är kritisk till regeringens och politikers hantering av frågan. Man menar på att regeringen har agerat långsamt och trots att det har gått snart fyra år sedan branden i Västmanland har man få framsteg att lyfta fram. Efter MSB:s egna utredning kom man fram med åtta förslag för att stärka den svenska brandbekämpningen. Fyra förslag har inte påbörjats, två har man börjat med och två har lett till en tredje utredning. Hade förslagen varit på plats hade vi varit bättre rustade på att hantera bränderna nu i sommar.

– Om många av de sakerna som föreslås hade varit på plats nu så tror vi att det hade fungerat ännu bättre i dag, inte minst när det gäller ledning och samverkan säger Jan Wisén, biträdande avdelningschef MSB.