När statsminister Stefan Löfven (S) höll sommartal i Societetsparken i Norrtälje inför halvtomma bänkar, framförde han vallöften som kopierats från Sverigedemokraterna.

Ett av målen för partiet är att minst 90 procent av de anställda inom landets kommuner ska vara tillsvidareanställda. År 2021 ska heltid vara det normala.

Detta är en inriktning som Sverigedemokraterna framfört länge. Under presentationen av SD:s vårbudgetmotion i maj 2017 framförde sjukvårdstalespersonen Per Ramhorn (SD) budskap om vårdpersonalens rätt till heltid, tillsammans med ett kompetenslyft för vårdpersonal.

Nu har Löfven kopierat förslaget.

– Det är viktigt för att kunna attrahera unga människor in i vårdyrkerna som är så oerhört viktiga för att omsorgen och sjukvården ska fungera, det är trots allt de här hjältarna i vården som gör skillnaden. Att kunna erbjuda fast anställning till heltid, det är en bra förutsättning, säger Stefan Löfven.

Frågan är varför inte Socialdemokraterna i regeringen inte gjort något åt detta. Man har ju stöd i riksdagen från SD för att genomföra.