Liberalernas Jan Björklund vill ge EU rätt att beskatta befolkningarna i Europa. Om EU får detta lillfinger kommer man snart att ta hela handen. All makt kommer att flyttas från riksdagen till Bryssel.

Liberalerna profilerar sig i valrörelsen genom att förespråka att EU ska införa en överstatlig koldioxidskatt. Med förment miljöengagemang vill partiet stärka EU:s överstatlighet.

Och ingenting är starkare än beskattningsrätten. Det är den som ger svenska staten dess makt. Utan beskattningsrätt kan staten inte upprätthålla varken den sociala välfärdsstaten eller rättsstaten med dess ordningsmakt.

Självklart vill Bryssel inget hellre än att få beskattningsrätt, det skulle i ett slag för alltid förinta talet om mellanstatligt samarbete och omedelbart upprätta EU som en superstat. Medlemsländerna skulle snabbt förvandlas från självständiga stater till maktlösa regioner under Bryssels överhöghet.

Och det är skälet till att medlemsländerna – hittills – varit noga med att inte ge EU-kommissionen någon som helst rätt att införa skatter.

Den dag EU får beskattningsrätt är det slut med Sverige som självständig nation.

Då kommer Bryssel successivt att ta över all beskattningsrätt och därmed all politisk makt. Riksdagen skulle förvandlas till ett lydorgan som bara har att utföra det som Bryssel har bestämt.

Ledande liberaler har redan dödförklarat Sverige och övriga nationalstater. Cecilia Wikström skriver i Expressen, ”Nationalstatens tid är över”. Hon ger EU beröm för att ha hjälpt till att släcka skogsbränder i Sverige, vilket är en lögn. Det är nationalstaternas brandförsvar som har ryckt ut, och det är svenska staten som får betala insatserna. Det enda EU gjort är att förmedla behov och resurser, varit en sorts telefonväxel.

Det är skamligt när EU-byråkratin försöker utnyttja ett krisläge för att stärka sin egen makt.

Och dessutom tar åt sig äran av andras hårda arbete.

Detta agerande är vidrigt, omoraliskt och ett bevis på att EU är en sjuk organisation som måste förändras i grunden.

Europasamarbete mellan nationerna – just det som skett i samband med skogsbränderna – är ovärderligt. Dansk, norsk, polsk, litauisk, italiensk, tysk, fransk, portugisisk hjälp i släckningsarbetet har varit ett bevis på samhörighet och hur vi kan ställa upp på varandra.

Det är däremot inget belägg för att flytta mer makt till Bryssel. Makten ska stanna på nationell nivå, och kan underlättas genom samarbete. Och Europa behöver vara ett frihandelsområde.

Men överstatlig makt i Bryssel är en fullständigt galen lösning som skulle avskaffa demokratin och ge makten till byråkrater som struntar i folkviljan.

Att ge beskattningsrätt till EU är att börja urholka nationalstaternas statsbudgetar. Första spiken i kistan för nationalstaten Sverige. Vi måste naturligtvis säga nej till den utvecklingen.