BOSTADSMARKNADEN. Nya siffror visar på att det saknas studentbostäder i majoriteten av studentstäderna. Problematiken är långvarig och har varit känd i flera år. Konsekvenserna blir att studenter tvingas hyra dyra temporära bostäder eller i värsta fall strunta i utbildningen helt.

Sveriges Förenande Studentkårer (SFS) släpper årligen en rapport om hur bostadssituationen ser ut för landets studenter. Nu har årets upplaga släppts och det är en dyster läsning för den som funderar på att läsa en högre utbildning i en annan stad. Totalt omfattas 45 000 studenter årligen, drygt hälften av antalet nya studenter.

”Situationen ser dålig ut”
Från att ha fått sitt antagningsbesked i juli eller augusti ska man som ny student på ett par veckor, försöka hitta en ny bostad, på en ny plats under rådande bostadsbrist. Endast 9 studentstäder bedöms kunna erbjuda en fast bostad inom en månad. I 12 studentstäder beräknas man få ett permanent boende under första halvåret. I resterande 12 studentstäder får man räkna med att vänta mer än ett halvår. Läget är särskilt svårt i landets storstäder.

– Situationen för Sveriges studenter ser väldigt, väldigt dålig ut, säger SFS ordförande Jakob Adamowicz.

Behövs mellan 17 000 och 20 000 studentbostäder
Boverket har uppmärksammat problematiken och beräknade förra hösten att det skulle behövas mellan 17 000 och 20 000 studentbostäder för att möta efterfrågan. SFS vill nu se att kommunerna tar ansvar för frågan. Man vill också se att dagens två subventioner riktade för att hjälpa studenter, bostadsbidraget och investeringsstödet för studentbostäder, anpassas och nyttjas bättre.

– Vi ser att byggtakten går upp, men det möter inte utbyggnaden av landets högskolor, säger Adamowicz.

SFS skriver bland annat följande i sin rapport:
”Den här rapporten handlar om att bostadsbristen alltjämt är ett hinder för dem att börja studera. Endast 10 % av studenterna bor i städer med en fungerande bostadsmarknad. Det första steget måste bli att bygga bort bostadsbristen.”

Man tillägger:
”Idag finns det två subventioner som ska lindra studenternas boendekostnader: Bostadsbidraget och investeringsstödet för studentbostäder. Men trots att allt fler studenter betalar höga hyror är det få som utnyttjar bostadsbidraget. Trots att behovet av bostäder för studenter är utbrett, finns det många orter där investeringsstödet knappt används. Vi tror att båda systemen har en bra grundtanke, men att de måste utvecklas och anpassas för att komma alla till dels. Bara då kan vi råda bot på de svårigheter tiotusentals studenter ställs inför.”