BOTKYRKA. Broängsskolan i Botkyrka kommun har beslutat att simundervisningen ska vara könsuppdelad. Att dela upp pojkar och flickor under simlektionerna har inte mottagits positivt. Enligt Sveriges Radio har det rört upp känslorna bland föräldrar som berörs av nyordningen.

– Det är en helt vanlig kommunal skola som mitt barn precis ska börja på. Det känns förlegat och inte alls genomtänkt. Läroplanen säger klart och tydligt att man inte får göra så här, förklarar en av föräldrarna som vill vara anonym.

Magdalena Eberhardsson, rektor vid Broängsskolan, uppger att könsuppdelningen beror på att vissa elever, mest flickor, inte kände sig bekväma med att visa sig inför de andra i simhallen. Efter beslutet om uppdelad undervisning har flera tackat ja till att deltaga.

Tar till sig kritiken
Hon har dock tagit till sig av föräldrarnas kritik.

– Valet gjorde vi därför att vi i det här läget tänkte att vi ville ha så många som möjligt som ska kunna känna sig bekväma i simhallen. Vi får ju naturligtvis diskutera det här på skolan och ta till oss av det som lyfts. Nej, vi får tänka till och med kanske göra det annorlunda än vad vi gjort, säger Magdalena Eberhardsson.

Det var i går som skriftlig informationen gick ut till föräldrar och elever i sjunde klass. Där stod klart att det handlade om skilda tider i simundervisningen för pojkar och flickor.

Regeringen skärpte vid halvårsskiftet riktlinjerna i läroplanen för att minska utrymmet för könsuppdelad undervisning.

Skärpta riktlinjer
Den första juli i år skärpte regeringen riktlinjerna i läroplanen. I syfte att minska utrymmet för att bedriva könsuppdelad simundervisning i Sverige har de här tilläggen gjorts:

”Läraren ska planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet”.

”Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att utbildningen och undervisningen organiseras så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet”.

– Vår avsikt är inte att man ska allmänt, generellt och över tid bestämma sig för att man ska kunna dela upp undervisningen efter kön. Det vill vi inte ska vara tillåtet, säger Helene Öberg, statssekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).