LINKÖPING. Det råder en kompakt tystnad kring det planerade moskébygget i Linköping. Moskén har beskrivits som den största i Sverige och diskussionerna var igång redan 2008. Sedan 2014 finns ett optionsavtal, som går ut i april 2019.

– Det är märkligt att det är så tyst sedan flera år med tanke på att det handlar om Sveriges största moské. Det är ett monument, ingen liten kontorsbyggnad utan en byggnad med väldigt stort symbolvärde och där man helt öppet tar in utländska pengar. Jag ställde en enkel fråga i kommunfullmäktige förra året, men fick ett blahablahasvar från socialdemokratiska kommunalrådet Elias Aguirre. Han hänvisade till optionsavtalet och jag fick en känsla av att han ville vifta bort frågan, säger Jonas Andersson, ordförande för SD Linköping.

Om ingen finansiering eller plan finns på hur det ska gå i lås, blir det ingen moské när avtalet går ut. Kommunen är inte inblandad i finansieringen.

– Det är för mycket locket på om Sveriges största moské. Det är konstigt att det inte finns en större debatt om det. Det känns som om man vill driva igenom det här för den här gruppen om man ser till hur vissa politiker uttryckt sig. Det sker bakom lyckta dörrar. Vi får inte veta något om detta som parti. Det är ett oseriöst agerande från de övriga partierna. Det är därför vi har väckt frågan, framhåller Jonas Andersson.

”Bisarrt”
Frågan måste hållas levande tycker han eftersom det finns mycket att debattera.

– Man skriver ganska obekymrat i lokaltidningarna om att de muslimska kvinnorna sitter bakom rep längst bak i lokalen och liknande. Det hände till exempel vid Ramadan förra året och det förekommer uppenbarligen i den här gruppen. Det är bisarrt, men det diskuteras inte när man ska uppföra den här moskén, säger Jonas Andersson.

Eftersom det inte är helt klarlagt hur det går med bygget har SD inte gått ut hårt och krävt folkomröstning. Partiet vill ha ett besked för att agera på allvar. Dessutom är det enligt Jonas Andersson oklarheter i detaljplanen och de ska kontrolleras närmare. Om läget varit klart hade partiet agerat kraftfullt i årets valrörelse, men med det oklara läget är det inte aktuellt nu.

Han framhåller att frågan generellt är viktig, men att partiet nu riktar in sig på tiggeriet, invandringsstopp, ingen förtur till bostäder för nyanlända, äldreomsorg och trygghetsfrågor, trafik och infrastruktur.

Oklarheter
– Det känns som om de inte är intresserade av att agera offentligt. Det sker säkert inom den muslimska gruppen, men inte utåt. En del muslimer använder sina moskéer på ett segregerande sätt och i bakgrunden finns ofta fula fiskar från olika diktaturer i Mellanöstern som skickar pengar till sånt här. En av mina frågeställningar när jag väckte frågan i fullmäktige gällde finansiering från utlandet, men fått svaret att vi inte vet om det blir av. Jag fick inget rakt svar, säger Jonas Andersson.

Det var i augusti 2008 som Islamiska Förbundet i Linköping och Linköpings Moskéstiftelse visade intresse för mark i den planerade stadsdelen Djurgårdens centrum för att bygga en moské. Öster om Åsmestadsgatan finns ett område som i detaljplanen skulle kunna passa för en moské. Ett moskébygge skulle behöva cirka 10 000 kvadratmeter.

– Debatten var inte så levande 2008. Den kom igång när optionsavtalet kom till 2014. Då skrevs det artiklar i lokalpressen och framför allt i alternativa medier, folk uttryckte sin oro för oss och det bildades en Facebookgrupp med flera tusen medlemmar. Då reagerade vi i SD med tryckt valmaterial som motsatte sig bygget.

Svarar inte på frågor
Samtiden har mejlat de muslimska föreningarna med frågor om finansieringen. Frågorna har mötts med tystnad.

Jonas Andersson klargör att SD är det enda parti som profilerat sig i den här frågan. Han spekulerar om att partiet kanske kan få visst stöd från (KD) och möjligen (M).