TJÄNSTEVAPEN. Polisens dödsskjutning av 20-årige Eric Torell, får nu kritik från forskarhåll.  Det är Johannes Knutsson, svensk professor emeritus i polisforskning från Politihøgskolen i Oslo, som anser att svensk polis bör ta efter Finland. 20-åringen led av Downs syndrom och hade en intelligensnivå som en treåring och kunde inte prata.

– Vi behöver ett nytt regelverk för hur polisen använder vapen, säger Johannes Knutsson till finska Hufvudstadsbladet (HBL).

För svensk polis har vapnet blivit ett redskap för att skydda sig själv. Här är Finland ett absolut föredöme där man sedan årtionden tillbaka har ett regelverk som bygger på kunskap om hur man agerar i stressituationer, säger han.

En studie om svenska polisers användning av vapen, visar att det i 81 procent av fallen skett i nödvärn.

Enligt polisprofessorn har poliserna i det läget minsta möjliga kontroll över hur och var de skjuter. Det gäller i synnerhet med ett enhandsvapen.

Helt olika regler
Polismakterna i Sverige och Finland hanterar vapen enligt vitt skilda regler. De svenska reglerna är från 1969. Redan för cirka 15 år sedan ansågs de av juridiska experter så komplicerade att de borde ha förstörts.

 – De stadgar om vid vilka brott man får använda vapen och vilka kriterier som bör uppfyllas. Att terroristbrott inte finns med säger väl någonting om hur föråldrat det är. Jag har träffat äldre polisbefäl som erkänner att de aldrig har förstått reglerna och trott sig själva vara dumma i huvudet, uppger Johannes Knutsson.

Viss förståelse
Kommissarie Henri Rikander forskar vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors om den finländska polisens maktmedel och vapenhantering. Han har en viss förståelse för vad som inträffade i Stockholm. Han menar att den aktuella situationen var förfärlig och att missförstånd enkelt kan ha uppkommit.

– I Finland har polisen rätt att använda alla maktmedel som behövs, för alla situatione. Polisen ska använda ett rätt valt maktmedel för att så snabbt som möjligt ta kontroll över situationen. Patrullen får självständigt använda alla redskap polismännen har utbildning för. Den ena i patrullen ansvarar för vilken utrustning som används, säger Henri Rikander.

Välutrustad finsk polis
En finländsk polispatrull är mycket välutrustad. Patrullbilen har allt från handfängsel och teleskopbatong till kulsprutepistol för singelskott. Det är något polisprofessorn Johannes Knutsson inte ser som ett föredöme. Han anser snarare att poliserna bär en tombola i bältet. Han anser i stället att de helt obeväpnade engelska patrullpoliserna är idealet.

Varken svensk eller dansk polis har elchockpistoler, och Knutsson har själv motsatt sig dem. Knutssons eget ideal är fortfarande den vanliga engelska patrullpolisen som också är obeväpnad.

Komplex fråga
Polisledningen i Stockholm har lagt locket på och inte mycket har kommit fram om dödsskjutningen. Det som är klart är att åtta tomhylsor hittats och att poliserna skjutit på hus, träd, genom fönster m m. Det har också visat sig att två av de tre Citypoliserna var nyutbildade och därför kanske inte behärskade sina vapen fullt ut. Det är en komplex fråga och möjligen hade utgången blivit en annan om elpistoler hade funnits som alternativ till handeldvapen. Varken svenska eller danska poliser är utrustade med elpistoler. Forskaren och polisprofessorn Johannes Knutsson har sedan länge motsatt sig sådana vapen.

Norska poliser är de enda i Norden som är obeväpnade. De har istället vapen i en plomberad låda i bilarna och kan använda dem endast om ett befäl ger order om detta.