Återhämtning i Syrien
Enligt FN-rapporten beror IS återhämtning främst på att de syriska kurderna fick andra prioriteringar än att bekämpa IS, och först i juni återupptog kampen med kraft igen.

IS har dock lyckats behålla sin organisatoriska disciplin. Abu-Bakr al-Baghdadi leder fortfarande gruppen. Säkerhets- och finansavdelningar är intakta, liksom invandrings- och logistikdelar. Nyhetskanalen Amaq är också fortsatt verksam, trots att propagandaproduktionen har försvagats.

Många utlänningar kvar
Av de 20 000 och 30 000 IS-terroristerna som antas finnas kvar Syrien och Irak är en signifikant andel utländska jihadister, enligt rapporten. Färre utlänningar än väntat har också lämnat området. Men det kommer inte heller dit några nya heller.

En oro finns över att al-Qaida, vars ställning stärkts, ska bli mer aktivt inom området. Dess syriska gren, Nusrafronten, bedöms idag vara Syriens starkaste terrorgrupp.

Utpressning och hotell
IS bedöms komma att överleva under jorden i Syrien och Irak. Terrorgruppen finansierar sin verksamhet genom oljeförsäljning, utpressning, kidnappningar och påtvingad beskattning. IS har även lyckats infiltrera och investera pengar i affärsverksamheter som byggbolag, valutaväxling, jordbruksindustri, fiskodling och hotell, enligt FN-rapporten.

IS skickar pengar över gränserna genom kurirer, hawala-nätverk eller företag som erbjuder penningstransaktioner.