UTBILDNING. Regeringen startade utbildningsplikt för nyanlända vid årsskiftet. Satsningen har blivit ett fiasko. 5 500 omfattades av nyordningen, men endast en bråkdel har nappat. Endast 90 personer har valt att börja studera.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) tror att kommunerna som delvis ansvarar för studierna, behöver mer tid att bygga upp en kapacitet för att kunna ta emot alla som ska påbörja studier, uppger SR Ekot.

– Det står väl klart att vi har varit lite optimistiska i hur snabbt man har kunnat implementera reformen. Vi vet ju av erfarenhet att när vi gör större reformer som involverar både arbetsmarknadspolitiken och kommunerna så är det ofta trögt i starten, säger Ylva Johansson till radion.

I juni bedömde Arbetsförmedlingen att knappt 5 500 personer omfattades av utbildningsplikten, men bara 90 av dem har börjar studera.

Utbildningsplikten innebär att den som behöver ska läsa in en komplett gymnasieutbildning. Det är något som ungefär hälften av de nyanlända som är inskrivna i det så kallade etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen saknar.

Det är Arbetsförmedlingen som tillsammans med kommunerna delar på ansvaret för utbildningsplikten. Studierna äger mestadels rum inom den kommunala vuxenutbildningen.