EHEC. Ett utbrott av tarmsjukdomen ehec misstänks ha drabbat i huvudsak Västsverige. Minst 100 människor kan ha smittats av den allvarliga bakterien. Det är oklart varifrån smittan kommer. Antagligen har den uppstått i livsmedel, men badvatten kan vara en annan orsak.

– Det här ser ut att vara ett av de största utbrotten av ehec som vi haft i Sverige. Den bakteriestam som spridits kan orsaka allvarlig sjukdom, framför allt hos barn, säger mikrobiolog Cecilia Jernberg.
Det stora utbrottet av tarmbakterien utreds just nu av olika myndigheter. De flesta som blivit sjuka har burit på O157:H7 klad 8, det gäller främst invånare i Västra Götaland, Uddevalla och Uppsala. Ett hundratal personer misstänks vara drabbade, både barn och vuxna. Eftersom det finns på flera platser, räknas utbrottet som nationellt.

Eftersom den aktuella typen av ehec har spridits till olika delar av landet rör det sig sannolikt om en livsmedelsburen smitta. Lokalt kan smittan även ha spridits från person till person via badvatten.

Det är Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt  som tillsammans med berörda smittskyddsenheter och kommuner arbetar för att utreda utbrottet. Det viktigaste är att försöka identifiera smittkällan och förhindra vidare smittspridning.

Ehec kan orsaka blodiga diarréer och ger i vissa fall allvarliga komplikationer som kan leda till njursvikt. Sjukdomen är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.