MALMÖ. Efter mordvågen som har drabbat Malmö under året föreslår nu chefsåklagaren i staden en lagändring. Man vill se införandet av så kallade kronvittnen, vittnen som i gengäld för strafflättnader vittnar mot sina tidigare gängkumpaner. Man hoppas att förslaget ska få fler att våga vittna för att få bukt på gängproblematiken som har drabbat staden.

Malmö har drabbats av 8 mord under det senaste 6 månaderna. Flera kriminella gäng slåss om territorium och möjligheten att kunna sälja droger. Varje våldshandling får konsekvenser som leder till en alltmer eskalerande våldsspiral. Våldet sker offentligt och polisen oroar sig för att oskyldiga ska hamna i kläm när gängen krigar på.

Fler avhoppare men våldet fortsätter
Våldsvågen har även tagit ut sin rätt på de kriminella, alltfler väljer att söka samhällets hjälp för att hoppa av den kriminella banan. När våldet drabbar en själv eller människor nära en överväger alltfler att byta bana innan det är försent. Chefsåklagare i Malmö, Ola Sjöstrand vill dock se att rättsväsendet får fler verktyg för att kunna splittra gängen.

– Vi behöver fler verktyg. Vi måste börja fundera på att kunna förhandla med misstänkta, säger Sjöstrand.

Tystnadskultur råder
Många vågar inte vittna på grund av risken för repressalier från gängen. Olika förslag har på sista tiden lyfts för att möta problematiken, bland annat har det förslagits att man ska ha rätten att vittna anonymt.

– Vi har svårt att utreda de här brotten. Det finns en tystnadskultur och ofta är brotten känslomässigt styrda, säger Ola Sjöstrand, chefsåklagare i Malmö.

Kronvittnen föreslås
Men nu föreslår chefsåklagaren istället att Sverige borde få till en lagändring som tillåter så kallade kronvittnen. Tanken är att man får brottslingar att vittna mot tidigare medbrottslingar i gengäld för en strafflindring. På sådant vis hoppas man få det enklare att bryta tystnadskulturen som råder inom gängen och få fler kriminella fällda. Systemet används idag i bland annat USA.

Förslaget är inte okontroversiellt
Förslaget möter dock kritik från advokatsamfundet som menar på att vittnesmålen kan manipuleras för att få till en strafflindring. Man är även skeptisk till rättvisan i att en kriminell som hänger ut sina kumpaner kan få ett lägre straff än övriga dömda.

– Man måste ta de uppgifter som någon lämnar om någon annans brottslighet för att själv få en fördel med mycket stor försiktighet, säger Sophie Palmgren Paulsson, brottmålsadvokat och ledamot av advokatsamfundet.