SÅGAR MASSINVANDRINGEN. Förre statsministern Göran Persson (S) sågar svensk migrationspolitik, vilket är dynamit i valrörelsen. Han anser att ”den stora gruppen invandrare som har anlänt till Sverige de senaste tio åren är ett problem”. Den för socialdemokraterna anmärkningsvärda åsikten uttrycker han i en bok som kommer ut i dag, fredag, uppger flera medier

– Svensk öppenhet ska vara en del av inställningen till invandring – men inte den naiva politiken med öppna dörrar för alla, anser Persson.

Migrationen är i dag den fråga som står i fokus för majoriteten av de svenska väljarna. Därför är Perssons åsikt brännande het eftersom den kan ses som ett inlägg i valdebatten.

Problemen med de stora strömmarna av asylsökande är att det är svårt att få ut nyanlända på arbetsmarknaden.

Måste arbeta
– Vår modell kräver att du deltar i arbetskraften. Om du gör det, då är du mer än välkommen. Modellen fungerar perfekt så länge invandrare jobbar – då kan vi behålla den, förklarar den förre statsministern.

Han tror inte att en nedmontering av den svenska modellen med sänkta löner och försämrade villkor på arbetsmarknaden är aktuell, utan menar att nya åtgärder måste till. Som exempel nämner han offentliga arbetstillfällen.

En annan tidigare tung politiker som instämmer i Perssons magrationskritik är förra moderata finansministern Anders Borg.

Hyllar åtstramning
Han hyllar den nuvarande regeringens flyktingpolitik, som han ser som en åtstramning och att det varit ”absolut nödvändigt att gå i den riktningen”.

– Det är ganska klart att vi inte kunde ta emot 160 000 flyktingar utan allvarliga spänningar. Det var absolut nödvändigt att stänga gränserna och sänka Sveriges generositet till ett absolut minimum, säger Borg i den brittiske journalisten David Crouchs bok ”Bumblebee Nation. The hidden story of the new Swedish model”.

Anders Borg försvarar samtidigt Fredrik Reinfeldts och alliansregeringens tidigare linje i flyktingpolitiken:

– Utgångspunkten bör vara att du gör så mycket som möjligt, din spontana reaktion ska vara att bjuda in människor och sedan pragmatiskt anpassa dig till de nya realiteterna, säger han.

Hans åsikt om arbetsmarknaden är att den måste bli mer flexibel, med tanke på den typ av invandring Sverige har. Ingångslönerna måste också sänkas för att minska arbetslösheten bland arbetslösa.

För låga pensioner
I boken fokuserar författaren bland annat även på pensionssystemet.

Göran Persson åsikt är att det svenska systemet misslyckats när det gäller landets pensionärer – de som byggde den svenska modellen. Han menar att ”Om du betalar in till systemet, så ska du också få tillbaka”.

– Pensionssystemet har ett litet problem – pensionerna är för låga. Vi måste lösa det. Om vi inte hittar en lösning kommer det som vi alla är överens om, att vi gör det här tillsammans, att undermineras och det kommer att försvaga den oskrivna överenskommelsen mellan staten och medborgarna, varnar Göran Persson.