Trots högkonjunktur växer otryggheten i befolkningen. Känslan av att man inte vet vad som kan hända runt hörnet är en ny upplevelse för oss som vuxit upp i Sverige före globaliseringen. Nu kan man bli rånad av gäng, få bilen uppbränd eller hamna i skottlossning.

Brottsligheten ökar, men är ändå starkt ifrågasatt i mediebevakningen. Som nu när SVT uppfyller public serviceuppdraget och kartlägger vilka som dömts för våldtäkt i Sverige. Och försöker ge svar på varför det inte finns någon forskning kring att så många av gärningsmännen är födda utomlands.

Men ”Uppdrag granskning” får stenhård kritik – för att man alls granskar brottsligheten. Den ökar inte! Det har vänsterliberala etablissemang bestämt. Och någon röst från Sverigedemokraterna vågar man inte ha med, även om det är det enda parti som under alla år diskuterat ämnet, detta eftersom då hade kritiken mot programmet blivit än hätskare.

Genom att radera SD ur debatten hoppas SVT minska stormen av kritik från olika etablissemang när man granskar verkligheten. Det är som om SVT inte orkar med två sanningar på en gång: fakta om brottsligheten och fakta om vilket parti som haft rätt, trots att man fått utstå spott och spe för att ha yttrat den.

Varför är det på detta viset?

En viktig förklaring är att de borgerliga partierna inte vågat ta strid med kultur- och medievänstern om brottsligheten. Man hade justitieministerposten i åtta år 2006-2014, utan att vidta några större eller vägledande åtgärder för att bekämpa den framväxande brottsligheten. Visserligen toppade man polistätheten i slutet av 00-talet, men sedan lät man kåren börja minska, en utveckling justitieminister Morgan Johansson (S) låtit fortsätta och eskalera.

Det är patetiskt att de borgerliga och socialdemokrater nu bedriver auktion på hur många fler tusen poliser det ska bli. Väljarna bör fråga dem, varför de lät poliskåren demoraliseras i så hög grad att avhopp sker i stor skala varje månad.

Verklig populism är när man lovar tusentals nya poliser i en valrörelse, sedan man själv i regeringsställning sett till att många tusen har slutat.

Efter Uppdrag granskning reagerade riksdagsman Martin Kinnunen (SD) på kommentar från kommunalrådet Sara Skyttedal (KD).

Det är ganska typiskt att några profilerade borgerliga röster säger det rätta, samtidigt som deras partier aldrig skulle våga stå för det som sägs. Det blir en sorts falsk marknadsföring, som Mattias Karlsson (SD) tidigare varit inne på gällande Hanif Bali (M).

Dessa profilerade borgerliga röster har inget som helst stöd i sina partier. Om de haft det hade inte alliansregeringen låtit BRÅ sluta forska om kriminellas bakgrund. Man hade inte låtit poliser demoraliseras. Man hade inte låtit organiserad brottslighet ta över förorter i Sverige.

Och när det gäller brottsbekämpningen har, sorgligt nog, de borgerliga inte varit bättre än socialdemokraterna. Man vågar inte ge sig på vänsterns kommandohöjder, som finns i myndigheter, akademier och i medier. De borgerliga anpassar sig, underkuvar sig den vänsteraktivism som hävdar att de verkliga offren som det är synd om är gärningsmännen.

De väljare som vill se en ny och folkligt förankrad kriminalpolitik borde inte rösta på varken de borgerliga eller socialdemokraterna. Det finns ett tredje alternativ som länge haft en rak linje i dessa frågor.

*

Se mer i Samtiden: BRÅ och feminist talar om ”kvinnans berusningsgrad” vid gruppvåldtäkter, SVT i Uppdrag granskning – dömda för våldtäkt.