I sitt sommartal i Sölvesborg inför tusentals åhörare förklarade Jimmie Åkesson varför man ska rösta på hans parti: Vi är enda garanten för att vända den katastrofala utveckling som både röda och blåa regeringar skapat.

Jimmie Åkesson inledde med att tala om sommarens skogsbränder och torka.

– Att göra politik av hur vädret ser ut en enskild sommar är helt enkelt inte seriöst. Det är den lägsta formen av populism. Däremot har den här sommaren gjort att vi fått upp ögonen för hur sårbara vi faktiskt är. Vår krisberedskap är usel. Ansvaret vilar tungt hos både den nuvarande och den tidigare regeringen. För det ska de ställas till svars den 9 september!

Beröm gav han istället till de som deltagit i insatserna.

– Många är de hjältar som i veckor fört en heroisk kamp mot de många bränder som rasat över stora delar av landet. Det har varit rörande att se all denna offervilja hos både yrkesmän och frivilliga. På samma sätt gläds man åt den solidaritet som visats våra bönder under torkan. ”Köp svenskt!” När hörde man det senast? När det verkligen gäller så ställer vi upp för varandra. Landet lever! Nationen lever!

Åkesson välkomnar de tillfälliga åtgärder som regeringen aviserat till stöd för lantbruket som en följd av torkan, men anser det inte vara tillräckligt.

– Vi har länge förespråkat att svenska bönder ska få en kraftigt sänkt dieselskatt, ner till dansk nivå. Vi vill dessutom införa en permanent betesersättning på tusen kronor per betande mjölkko.

Men varför ska väljarna rösta på Sverigedemokraterna i valet om mindre än en månad? Åkesson gav ett tydligt svar i sitt sommartal:

– Det finns ett enda parti som utgör en garant för att den katastrofala politik som bedrivits av både röda och blåa regeringar aldrig mer kommer att upprepas. Ett enda parti som prioriterar svenska medborgares välfärd framför massinvandring. Ett enda parti som prioriterar funktionsnedsatta barn framför massinvandring. Ett enda parti som prioriterar fattiga äldre framför massinvandring. Ett enda parti som prioriterar bostäder till svenska medborgare framför massinvandring.

– Ett enda parti som på allvar menar att grovt kriminella utlänningar alltid ska utvisas. Ett enda parti som menar att återvandring av icke skyddsbehövande är viktigare än fortsatt massinvandring.

– Ett enda parti som ser till Sveriges och svenska medborgares behov framför massinvandring från världens alla hörn. Det partiet är Sverigedemokraterna! Och vi tänker vinna det här valet!

Jimmie Åkesson uppmanade också Jonas Sjöstedt (V) att se till att vänsteraktivister inte tillgriper våld och inte försöker stoppa de valmöten som Sverigedemokraterna avser att hålla runt om i landet. Detta sedan Ung Vänster proklamerat att de ska sabotera Åkessons valmöten.

– Nu vädjar jag till dig, Jonas. Håll ordning på ditt folk. Visa att du menar allvar med de vackra orden om demokrati!