Flertalet massmedier lyfter nu medvetet fram klimatfrågan för att försöka förändra valrörelsens fokus. Man vill störa ut väljarnas viktigaste frågor, invandring och brottslighet, från den politiska dagordningen.

Många har i sociala medier reagerat på att massmedier oproportionerligt lyfter upp klimatfrågan. I helgen hade flera stora tidningar ämnet på förstasidan, även om klimat ingalunda är en toppfråga för väljarna.

Jimmie Åkesson sa i sitt sommartal att torkan och värmen skapar problem, inte minst för bönder och skogsägare, och därför fokuserade han på krisberedskap och att köpa svenska livsmedel snarare än klimat.

– Att göra politik av hur vädret ser ut en enskild sommar är helt enkelt inte seriöst, sa Åkesson i Sölvesborg på lördagen.

Men medierna vill annorlunda. De slår stort upp artiklar på tunt underlag.

På detta har många reagerat, bland annat riksdagskandidaten Ann Heberlein (M) som skriver på Twitter:

”En torr sommar skapar stora problem, men gör ingen klimatkris. Det är för tidigt att utropa världens undergång. Jag föreslår att storstadsjournalisterna bearbetar sin klimatångest någon annanstans än i spalterna. Deras fokus börjar bli lätt parodiskt.”

Andra svarar på Heberlein:

”Inte parodiskt, om det ses som en del i den mediala Operation *Rädda MP kvar i RD*. Redaktionerna har intagit kampanjläge.”

Men medierepresentanter slår tillbaka, som Expressens kulturskribent Jens Liljestrand:

”Till alla er högerpopulister som ALLTID ALLTID ALLTID VRÅLAR OM SAMHÄLLETS TOTALA KOLLAPS OCH UNDERGÅNG men nu, när ekosystem bryter samman, boskap nödslaktas, bränder rasar och oersättliga värden försvinner anklagar andra för ’alarmism’: Mitt förakt för er är gränslöst.”

Medierepresentanternas totala brist på proportioner är slående. Liksom deras infantila känsloutfall.

Skillnaden mellan klimatfrågor (som inte bygger på hur varmt det varit en sommar) och migration är att klimatet 1) i miljontals år alltid har skiftat kraftigt även utan mänsklig aktivitet, 2) i den mån mänsklig aktivitet påverkar sker det i andra länder än Sverige, vilket gör det kontraproduktivt att tvinga på svenska folket dyra och hårda inskränkningar när smutsen lättare begränsas på andra håll.

Migrationen kan vi däremot ha full kontroll över: 1) stäng gränserna för all asylinvandring annat än från grannländer, vilket är i enlighet med internationella avtal, 2) stoppa anhöriginvandring för dem som inte är svenska medborgare, 3) starta återvandringsprogram.

Klimatet kan inte effektivt påverkas av riksdagen, hur mycket journalister och miljöpartister än önskar det. Migrationen och växande otryggheten den skapar kan däremot riksdagen omedelbart påverka efter valet. Det gäller bara att svenska folket röstar för det, och inte låter sig luras av mediernas kampanjjournalistik.