Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare, hyllar civil olydnad mot domstolsbeslut. Advokatsamfundets ordförande tar avstånd från hennes uttalanden.

I starka ordalag har Anne Ramberg försvarat att en student stoppade avgång för flyg till Afghanistan från Landvetters flygplats, och lyckades därmed förhindra att beslut i domstol om avvisning av afgansk asylsökande.

Samtiden har på ledarplats frågat vad Sverige ska med advokater till, om det ändå bara är att strunta i domstolarnas beslut: Advokatsamfundet: Lägg ner domstolarna.

Nu har Avokatsamfundets ordförande gjort följande uttalande med anledning av Anne Rambergs kampanjer i medierna.

”Uttalande av ordföranden
Med anledning av reaktioner som kommit mig till del på ett twitteruttalande av Anne Ramberg vill jag framhålla följande. Det som sägs i tweeten om en persons agerande i samband med ett försök att stoppa en utvisning ska inte förstås som ett ställningstagande från Advokatsamfundets sida till det lagliga eller lämpliga i agerandet.
Christer Danielsson, ordförande Advokatsamfundet”

Samfundet ställer sig alltså inte bakom Anne Ramberg. Frågan är varför hon då får hållas och fortsätta undergräva domstolarna och därmed också advokatyrket genom att förespråka civil olydnad.