Den trend som funnits i opinionen under våren håller i sig. S och M tappar väljarstöd. De forna regeringsbärande partierna ligger på historiskt låga nivåer.

Undersökningen är genomförd av YouGov för Metros räkning under perioden 13-15 juli 2018. Sammanlagt har 1.526 intervjuer genomförts via YouGovs panel med män och kvinnor över 18 år.

Den visar att S tappar ytterligare 0,8 procentenhteter jämfört med juni och att M tappar 1,4 procentenheter på en månad. Sverigedemokraterna befäster sin ställning som största parti med 25,7 procent av väljarstödet.

Jämfört med riksdagsvalet 2014 har Socialdemokraterna tappat 9,8 procentenheter, vilket nästan är en tredjedel av partiets väljare. Moderaterna har tappat 7,4 procentenheter, vilket också innebär att en tredjedel av väljarna har lämnat partiet sedan förra valet.

Sverigedemokraterna ligger 12,8 procentenheter över valresultatet, vilket innebär en fördubbling.

Också Vänsterpartiet och Centerpartiet ökar, medan både Miljöpartiet och Kristdemokraterna ligger under 4-procentsspärren.

Om man ser till mandatfördelningen vid ett valresultat i enlighet med YouGov märks att endast något fåtal samarbeten kan ge en regering med ett majoritetsunderlag i riksdagen, det vill säga uppnår minst 175 mandat.

SD+S = 189 mandat
SD+M+L = 190 mandat
S+M+C+L = 206 mandat
S+C+L+V = 181 mandat

TABELL
YOUGOV juli 2018 (jmf valresultat 2014)

Sverigedemokraterna: 25,7 procent (+12,8)
Socialdemokraterna: 21,2 procent (-9,8)
Moderaterna: 15,9 procent (-7,4)
Vänsterpartiet: 9,8 procent (+4,1)
Centerpartiet: 8,6 procent (+2,5)
Liberalerna: 5,4 procent (+-0)
Miljöpartiet: 3,9 procent (-3,0)
Kristdemokraterna: 3,8 procent (-0,8)
Övriga: 4,7 (+0,6)