Intensiteten inför valet tog sig annorlunda uttryck i Almedalen detta år. Istället för två block stod två världsbilder mot varandra: nationalismen mot internationalismen.

Stämningen var märklig i Almedalen, skriver Johan Ingerö i Göteborgs-Posten. Förr handlade mingelsurr om vem som skulle vinna regeringsmakten. I år är den frågan meningslös, eftersom inget block kan nå egen majoritet. Dessutom är det SD och V som ”kommer att stå som segrare på valnatten, samtidigt som ytterst lite tyder på att något av partierna kommer vara en del av den regering som sedan tillträder”, skriver han.

Visst, regeringsfrågan handlar mer om taktik än valresultat. Men istället för regeringsfrågan kommer ju riksdagsvalet att avgöra något mycket viktigare: hela inriktningen för Sverige.

Ju större Sverigedemokraterna blir, desto tydligare har svenska folket underkänt de gamla partiernas kosmopolitiska utopism.

Detta riksdagsval kommer att avgöra om Sverige ska sträva efter att bevara det som är svenskt och om Sverige har ambitionen att vara ett hem för dess folk, eller om landet ska fortsätta att utplåna sig själv och bli likt en flygplats, ett identitetslöst område utan egen kultur, tradition och utan någon som helst sammanhållning.

Om Sverige ska vara ett folkhem måste politiken styras om och prioritera människor som slår rot och stärker samhällsgemenskapen. Det skulle vara ett tydligt brott mot nuvarande riktning där platsen inte spelar någon roll, utan där man bara råkar befinna sig en kort stund och därför inte investerar någonting i andra människor eller gemensamma åtaganden, där alla är främlingar inför varandra.

Själv tycker jag Jimmie Åkessons Almedalstal i år var ett av de viktigaste som hållits av en ledande politiker på årtionden.

Inte på grund av några högtravande intellektuella formuleringar, för sådana innehöll det inte. Utan för dess folkliga och jordnära beskrivning av vad nationalism är, och framför allt hur fattiga vi vore utan den.

De gamla partierna tar avstånd från nationalism, utan att inse att de därmed tar avstånd från Sverige som kulturnation, Sverige som gemenskap, Sverige som välfärdsland, Sverige som demokrati.

Till och med DN-krönikören Andreas Johansson Heinö konstaterar: ”Nationalismen kom först, sedan uppstod nationer (i den moderna betydelsen)”. Och det var bara genom nationalismen som demokrati och allmän rösträtt kunde införas. Före nationalismen styrdes världen av kosmopolitiska eliter som kunde byta länder sinsemellan. (Tsar Alexander tog Finland från Sverige 1809, svenske kronprinsen Karl Johan tog Norge från Danmark 1814, för att ta näraliggande exempel.)

Åkesson gav inga historiska lektioner, men visade med retorisk klarhet vad som skulle råda utan nationalism genom att ta pågående fotbolls-VM som exempel. Utan nationalism hade inte blågult spelat i VM eftersom det inte funnits några nationer att tävla för. ”Vi hade fått heja på Europa”, sa Åkesson.

Därmed satte han fingret på vad vi skulle vara utan nationalism, en frågeställning som varit död sedan den kidnappades av extremister under första halvan av 1900-talet. Sedan dess har nationalism betraktats som något fult och skadligt, även om vi hela tiden i praktiken använt nationalismens verktyg för att införa demokrati och bygga välfärdsstat.

Det är denna förvirring som nu behöver brytas.

I den meningen kan Åkessons tal i lördags bli lika viktigt som Per Albin Hanssons folkhemstal 1928. Hansson trängde ut socialismens internationalism och klasskamp, som ersattes med nationalism och samförstånd i folkhemmet. Åkesson utmanar den rådande internationella utopismen och visar att nationen fortsatt är den viktigaste byggstenen även i ett modernt samhälle.

Det är bara på nationell grund vi kan slå vakt om vår demokrati, folkstyret. Det är bara på denna grund vi kan skapa tillräckligt med lojalitet med människor vi inte känner, för att kunna ta ut den skatt som krävs för att skapa social trygghet. Det är bara utifrån nationalism vi kan hävda att polisen ska ha våldsmonopol i samhället.

Den stora tillit som funnits mellan medmänniskor i Norden är den avgörande förklaringen till varför vi kunnat bygga de tryggaste, fredligaste, mest välordnade samhällena på jorden. Det är en tillit som skapats tack vare gemenskapen och lojaliteten inom nationen.

Åkesson är den ende som slår vakt om det vi skapat. Alla andra ser ner på och vill rasera detta arv på globaliseringens altare. I sitt tal gjorde han detta tydligt. Det är en bedrift som kan visa sig vara historisk.