”Kulturpolitiken har aldrig varit så hårt politiskt styrd som under de senaste fyra åren”, konstaterade kulturpolitiske talespersonen Aron Emilsson (SD) i utfrågning.

När Emilsson fick svara på vilken hans viktigaste reflektion är efter kulturdebatterna i Almedalsveckan konstaterade han att alla partier slutit upp bakom Miljöpartiet, som innehaft kulturministerposten.

– Det finns ett oppositionsparti i kulturpolitiken som står för kulturkonservatism, en syn om att vi har en svensk kultur att värna, vårda, visa och förvalta för framtiden. Och att vi har ett behov av att bryta den här otroligt destruktiva kraften av identitetspolitik som Miljöpartiet de senaste fyra åren satt på agendan om att all kulturpolitik ska genomsyras av normkritiska mål och mångfaldspolitiska mål. De är helt överens om det, sa Emilsson

– I debatterna med alla åtta partierna om kultur har jag konstaterat att kulturlivet aldrig varit så politiskt styrt som under de senaste åren. Den genomsyrar allt. Museerna ska sträva efter en önskvärd samhällsutveckling, heter det. Utifrån vilket perspektiv då, kan man fråga sig?

Emilsson sa att en debatt slutade med att alla andra sju partier enades om att man är överens om att fortsätta på den rådande linjen, och att SD är de enda som inte håller med.

Har de andra partierna förstått vad svensk kultur betyder, eller byter de bara retorik?

– Hittills har jag bara sett en retorisk förändring. Visst, M har lanserat några förslag. Men de har en partiapparat som är uppdelad på en nyliberal falang och en mer liberalkonservativ. Frågan är hur man ska klara det. Vi står inför ett värderingsval som handlar om identitetspolitik, synen på vilka vi är som svenskar, hur man kan bli svensk och vad som skapar sammanhållning – är det bara sysselsättning eller värderingar. Då positionerar man sig. Men en förändring på riktigt har jag inte sett. Vi får vara motorn i förändring.