Äldre i Sverige behandlas allt värre. Personalen på kommunala äldreboenden skärs ner vilket innebär att de boende tvingas gå och lägga sig mellan kl fem och sju på kvällen.

I ett inslag om Väsbygårdens äldreboende i Vallentuna i SVT rapporteras:

”71-åriga Nora Korhonen, hennes man och andra på boendet behöver hjälp för att komma i och ur sängen. Det arbetar två till tre undersköterskor på avdelningen och de slutar 21.00, enligt Nora. Innan de går hem måste de ha hunnit hjälpa de tolv boende med sina kvällsbestyr. Det leder till att personalen ibland kommer för att hjälpa Nora i säng redan innan klockan 18.00.

– Då säger de ’gå och borsta tänderna nu’ och jag svarar ’nej det gör jag inte, klockan är sex’, säger Nora Korhonen.

Hon berättar att hon kan säga ifrån till personalen och då går de och hjälper någon annan först, men det slutar ändå ofta med att hon måste lägga sig innan klockan 19.00.

Noras Korhonens man har afasi och är en av dem som inte har så lätt att säga ifrån. Nora Korhonen berättar att han nyligen fick gå och lägga sig redan klockan 17.40.”

Vad SVT dock inte rapporterar är att detta sker i ett kommunalt äldreboende. Hade det varit privat, hade den uppgiften förmodligen varit central i rapporteringen. Orsaken till att de äldre hanteras på detta sätt har inte med ägandet av boenden att göra, utan med vad det offentliga betalar för äldreomsorgen. Om beloppen som betalas för äldreomsorgen är låga, om de äldre prioriteras ner till förmån för flyktingförläggningar och annat, då finns inte resurser att ha personal på äldreboenden.