MIGRATION. Den kontroversiella gymnasieamnestin fortsätter skapa turbulens. Flera migrationsdomstolar har tidigare avslagit lagen då man menar att den har varit bristfällig och brutit mot EU-regler. Nu har det dock kommit två nya domar som menar på att lagen går att tillämpa.

Det var regeringen som tillsammans med Centerpartiet och Vänsterpartiet i våras drev igenom den så kallade gymnasieamnestin. Med lagen skulle 9000 ensamkommande som fått avslag på sin asylansökan få möjlighet att stanna i Sverige för att bland annat kunna genomföra studier på gymnasial nivå. Lagen har kritiserats hårt av både den politiska oppositionen men även av bland annat Lagrådet som ansåg att lagen var undermålig.

Lagen har tidigare avslagits
Sedan den började tillämpas i början av månaden har flera migrationsdomstolar avslagit lagen med hänvisning till att lagens beredning har varit undermålig men också på grund av att det sänka identitetskravet bryter mot EU-regler. Migrationsverket valde då att avvakta med att hantera vissa ärenden tills det att lagen har prövats av migrationsöverdomstolen.

Nu har dock migrationsdomstolarna i Luleå samt Malmö kommit fram till ett annat beslut i två domar. Man hävdar att det sänkta identitetskravet inte bryter mot EU-rätt och således bör kunna tillämpas. När det gäller lagens beredning säger man att det vore värt att diskutera men att det inte påverkar möjligheten att tillämpa lagen.

– Vi har funnit att det inte finns något absolut förbud i EU-rätten mot att man i nationella regler får göra undantag från kravet att identiteten ska vara styrkt, säger Ulrika Geijer, chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Malmö.

Förvirring i väntan på migrationsöverdomstolens prövning
Lagens brister har visat sig fortsätta skapa problem för det svenska rättsväsendet. I med otydligheten som finns kring lagen kan utfallet bero på vilka domare som närvarar. Situationen visar också på att Lagrådet fick rätt i sin kritik av lagen. Nästa steg blir att invänta migrationsöverdomstolens prövning som beräknas göras i höst. Fram till dess kommer förvirringen fortsätta att råda.

– Det kan ju bli lite av ett lotteri beroende på vem som får målet på sitt bord, tillägger Geiljer.