EU har betydligt fler och högre tullar än USA. President Trump har infört och hotat införa högre tullar för att protestera mot USA:s sämre handelsläge. Inför hoten har EU vaknat och lovar nu att se över sina egna tullar, vilket är en seger för Trump – och världshandeln.

Svenska medier har mycket svårt att förklara vad som hände när EU:s högsta företrädare mötte Donald Trump i Vita huset i veckan. Detta eftersom man spridit fake news om att Trump är värst när det gäller tullar som försvårar frihandeln.

Den korrekta bilden, som Samtiden tidigare rapporterat, är att EU har betydligt fler och högre tullar än USA.

Tidigare amerikanska presidenter har inte protesterat mot detta, utan låtit USA:s näringsliv konkurrera på sämre villkor. Den nuvarande presidenten accepterar dock inte situationen. Det är därför Trump infört nya tullar på stål och hotat införa än fler tullar. Allt i syfte att skapa balans mellan USA:s och andra länders tullar.

Under onsdagens toppmöte mellan president Donald Trump och Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande, kom man överens om att istället för hot om högre tullar arbeta mot ”noll” tullar, handelshinder och subsidier, rapporterar Guaridan.

Förhandlingar om lägre tullar och andra handelshinder på industriella produkter och tjänster kommer att starta. Det finns inga villkor om att förhandlingarna ska föregås av att nuvarande tullar dras tillbaka, säger en EU-företrädare till belgiska Euroaktiv. Om motsättningarna löses, kommer det att vara en ”god signal” för minskade spänningar på handelsområdet. Om inte, kommer EU att behålla sina motåtgärder.

Detta besked motsäger handelskommissionären Cecilia Malmströms uttalande om att EU inte förhandlar under hot, skriver Euroaktiv. Malmström framstår som en lättviktare i EU-kommissionen.

Trots att Trump inte tar bort några tullar före förhandlingarna börjar, erbjöd Juncker att se över gällande EU-tullar, inklusive de 10 procentiga tullavgifterna som EU har på amerikanska bilar som exporteras till Europa.

EU lovar också att handla amerikanska varor för miljardbelopp, allt från naturgas till sojabönor.

Man enades också om att arbeta för reformer inom internationella tullsystem, WTO, för att stoppa stölder av intellektuell egendom (upphovsrätt, patent, piratkopiering) vilket riktar udden mot Kina och hur de med osunda metoder utnyttjar frihandeln, skriver Forbes.

– Så vi har haft en bra dag, sa president Trump i Vita huset med Juncker vid sin sida, och proklamerade en ”ny fas” för relationerna mellan USA och EU.

– Vi kom idag överens om, först av allt, om att arbeta tillsammans mot noll tullar, noll kvoter och noll subsidier, sa Trump.

Båda sidor är överens om att det inte ska ske någon upptrappning av tullar nu och att inga nya tullar ska införas. Inga detaljer är klara, men inriktningen har lagts fast.

– I den mån de kom överens om att samtala om en gemensam approach gentemot Kinas agerande på handelsområdet, är detta betydelsefullt. Att se USA och EU göra gemensamma uttalanden i WTO skulle vara positivt och något vi inte sett på ett tag, säger Bart Oosterveld på tankesmedjan Atlantic Council i Washington.

Detta är som sagt bara ett första steg, men att EU erkänner att man själv tillämpar en stor mängd inskränkningar i frihandeln riktat mot USA, är ett gott tecken. Mediebilden om USA som boven i dramat är falsk.

Allt talar för att det varit president Trumps hot om handelskrig som fått EU på bättre tankar. Därmed har Trumps taktik varit framgångsrik, inte bara för USA utan för världshandeln.