TIGGERI. Tiggeri stör inte den allmänna ordningen. Det menar länsstyrelsen som därför upphäver Eskilstuna kommuns beslut att tiggeri ska vara tillståndspliktigt. – Kommunernas möjligheter att hantera tiggerifrågan är extremt begränsade i dagsläget, enligt Jimmy Jansson (S).

Det var i juni som Eskilstuna kommun beslutade att man måste söka tillstånd hos polisen för att kunna tigga på allmän plats. S, M, C och SD stod bakom förslaget med klar majoritet.

Men länsstyrelsen i Södermanland upphäver nu Eskilstuna kommuns beslut att tiggeri ska vara tillståndspliktigt. Man har prövat kommunens beslut mot de bestämmelser de stödjer sig på i ordningslagen och jämför med gatumusikanter.

– Vi har gjort en analog tillämpning av bestämmelserna för gatumusikanter, som inte utgör någon störning och därmed inte är tillståndspliktigt. Vår bedömning är därför att detta inte heller är störande, säger Karin Bergkvist, jurist på länsstyrelsen i Sörmland.

Kommer överklaga
Kommunen kommer att överklaga länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten och kammarrätten, enligt kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, Jimmy Jansson (S). Man vill pröva vad lagstiftningen faktiskt medger att kommunerna får reglera och inte reglera.

– Då får ju både vi och Sveriges riksdag reda på vad som går att göra och inte.

Vingklippta
Kommunernas möjligheter att hantera tiggerifrågan är extremt begränsade i dagsläget, menar Jimmy Jansson.

– Vi har vridit och vänt på allt, och har bland annat tillfört pengar till vår lokala stadsmission. Men vi är vingklippta, vi kan ju inte gå in med stora kommunala resurser för personer som inte är medborgare i Eskilstuna kommun. Det funkar inte så. Vi ska inte och får inte göra så.

Hamnar på riksnivå
Om även högre instanser säger nej landar ansvaret för tiggerifrågan helt på riksdagsnivå.

– Då är det en tydlig signal till kommunerna att man inte kan göra mer. Och då kommer alla partier behöva ta sig en funderare, säger Jimmy Jansson.

Tidigare har även Vellinge kommuns beslut om tiggeriförbud stoppats av länsstyrelsen.