ALMEDALEN. Thomas Gürs 9,5 teser, med en blinkning till Martin Luthers 95 teser, blev ett välbesökt pop-up-föredrag trots att det bara annonserats på facebook. Domprostens sabotageringning för att störa talet blev en nyhet. Men vad handlade Gürs teser om?

Det var andra gången Thomas Gür gjorde ett oannonserat tal i konkurrens med tusentals förannonserade föredrag. Många intresserade hade kommit för att lyssna. Det handlade om migrationspolitik och det var 9 teser och så den halva, som står för det politiska ramverket, hur man ska komma tillrätta med de problem som har skapats under en 20-årsperiod.

Han nämnde att de senaste dagarna har sju personer dödats i skjutningar. En stor demografisk förändring har skett och skolresultaten är oroväckande.

– Skulle någon politiker sagt 1998 att vi kommer att ha skjutningar och att polisen säger att det är bara kriminella som skjuter ihjäl varandra, så hade ingen trott på det. I alla fall hade ingen röstat på det partiet, säger Gür.

Det är en tung utveckling.

– Mauricio Rojas sa 2002 att det fanns 3 utanförskapsområden, 2006 var det 156, 2012 hade de ökat till 186.

Så det handlar om att kräva av politikerna att de har en plan och vision för hur Sverige kommer att se ut i ett längre perspektiv, 20 år, alltså 2038.

– Vi behöver få bukt med problem som tagit lång tid att bygga upp – oavsett vad som händer i valet, säger han.

Målkonflikter
Man kommer att tvingas välja mellan flera mindre attraktiva beslut.

– Jag har inga lösningar – bara målkonflikter, säger han och börjar sedan att presentera teserna. Tre teser för vardera områdena anpassning, ekonomi och kriminalitet.

Anpassning
1. Assimilation är förutsättningen för integration.
– Att tala en fullgod svenska är nödvändigt för att kunna vara en medborgare i konungariket Sverige. Det har också kommit förslag från tre partier om krav på språkkunskaper, där man menar att det faktiskt behövs införas tvång.

2. Svensk kultur är just svensk kultur.
Svensk kultur, att förstå seder och bruk, är mycket viktigt.

– Det som präglar oss, i vardagslivet, i samhällsinstitutionerna och det måste man ha en förståelse för.

3. Håll det svenska språket högt.
– Perfekt svenska kan aldrig överskattas, menar Gür.

Själv föddes han i Turkiet, har bott här sedan elva års ålder och talar perfekt svenska.

– Talar du bra svenska spelar det ingen roll hur du ser ut eller hur svårstavat ditt namn är.

Ekonomi
4. Kultur slår ekonomi.
– Att ha en bra arbetsmoral, arbetsetik, är bättre än incitamentsstruktur, som bidragstak och andra åtgärder – även om man kan använda det också. Den socialiseras man in i. I Sverige måste man bidra till sin egen försörjning och inte vara andra till last.

5. Tillitskulturen är en förutsättning för tillväxt.
– I ett lågtillitssamhälle störs ekonomin. Kvinnor kan inte gå till deltidsjobbet på kvällen, butiker måste installera stöldskydd och vakter.

Ju lägre tillit, ju lägre tillväxt.

– Sverige är ett högtillitssamhälle och med fler parallellsamhällen och brottslighet, ju sämre liv och ekonomi.

6. Utan export– ingen välfärd.
Hälften av värdet av varor och tjänsterkommer från exporten. Minskar eller försvinner den kommer välfärden också att försvinna.

– Arbetskraftsinvandringen måste bidra till att skapa välfärd genom export.

Kriminalitet
7. Hårdare straff minskar kriminaliteten.
Hälften av alla grova brott begås av 5 – 6 procent av de mest förhärdade brottslingarna.

– Om man låser in dessa minskar brotten och brottsoffren. Dessutom – med högre straffsatser utreder man fler brott, då de ges högre prioritet.

Gür menar att utvisning är starkt avskräckande och skulle leda till exempelvis färre våldtäkter om några blev dömda till utvisning även om de vuxit upp i Sverige.

– Det skulle sprida sig och vara en stark signal till andra.

Han tog ett exempel från Finland, där man utvisade brottslingar som utförde grova rån på äldre.

– Den typen av brott föll betydligt.

8. Behärska ditt territorium om du vill bli respekterad.
– För att staten ska respekteras, i första hand av de egna medborgarna, måste man  kunna hålla den basala uppgiften. En stat som inte klarar att hävda sitt territorium och skydda medborgarna, blir inte respekterad.

9. Straffrabatter är att spotta offren i ansiktet.
– Av fyra offer har två inte fått upprättelse på grund av straffrabatter. Budskapet från staten är att offren inte är värda upprättelse.

Men om någon begått fyra grova våldtäkter, ska han då dömas till exempelvis 40 års fängelse?

– Ja det skulle han ha tänkt på innan.

Långsiktighet
Det krävs långsiktighet och vision att komma tillrätta med problemen, menar han.

– Nu är det är ert jobb att kräva detta av politikerna. Jag tror att det finns hopp, liksom ni, annars skulle vi inte stå här, fortsätter han, medan han överröstades av  kyrkklockorna som hade börjat ringa oavbrutet.

Vilket visade sig vara domkyrkoprosten i Visby, Mats Hermansson, som ville tysta Gür, då att han tyckte att det var ”fara å färde”.

– Nu spikar jag upp mina teser, säger Thomas Gür skämtsamt med hänvisning till Martin Luther.

Läs mer om domprostens sabotageringning här.