Under natten har boende i flera byar tvingats lämna sina hem eftersom de svåra skogsbränderna inte är under kontroll. Det gäller flera län i norra Mellansverige som Jämtland, Dalarna, Gävleborg och Västernorrland.

Beslutet om att evakuera byarna fattades eftersom bränderna hotar att skära av tillfartsvägar och därmed stänga inne de boende i brandområdet.

Tidigt på torsdagsmorgonen hade dock situationen blivit mer hoppfull i Jämtland.

– Vädret har varti på vår sida och luftfuktigheten har ökat kraftigt så att brändernas intensitet har gått ner, sa Niklas von Essen vid Räddningstjänsten Jämtland till TT.

Men de utrymda kan inte återvända hem förrän räddningsjänsten uppskattar att det är säkert.

I Gävleborg är läget än mer dramatiskt.

– Evakueringen av det lilla samhället Kårböle är genomförd under natten, det handlar om ett hundratal personer, säger Olle Björk räddningstjänsten i Ljusdal.

Skräckscenariot är att eldslågor slukar hela byn. Enligt den senaste lägesrapporten från Länsstyrelsen Gävleborg är brandområdet mycket större än tidigare känt. Man bedömer att branden täcker hela 8.500 hektar.

Likaså rapporteras från Brattsjö i Västernorrland att den skogsbrand som startade under onsdagen på torsdagsmorgonen ännu inte är under kontroll trots intensivt arbete från räddningstjänsten.

Resursläget är ansträngt för räddningsarbetet. Flera distrikt runt om i landet har skickat personal till brandområden, bland andra Uppsala och Skåne. Danmark hjälper också till med 22 brandmän. Två italienska brandflyg finns nu på plats och Frankrike har sagt att de bidrar med två flyg till, rapporterar SVT.

Norge har skickat sex helikoptrar, ytterligare fyra ska delta i arbetet framöver. Militära flygplatsen Malmen i Linköping har skickat tre helikoptrar av typen Black Hawk. 500 frivilliga från Försvarsmakten har avbrutit sin semester för att delta i räddningsarbetet.