Sverige hade bättre beredskap att stoppa skogsbränder 1995. Ett effektivt vattenbomningsplan testades med framgång. Men politikerna sa nej. EU skulle hjälpa när det behövdes.

Det pågår ett stort antal skogsbränder runt om i Sverige. Räddningstjänsterna arbetar hårt, men har inte den bästa tänkbara uppbackningen i släckningsarbetet.

I mitten av 1990-talet genomfördes ett testprojekt med ett flygplan som enkelt kunde tanka vatten på sjöar och vattenbomba skogsbränder. Flygplanet, som på svenska döptes till ”Skopan”, sattes in vid elva skogsbränder under några veckor sommaren 1995. Det var mycket effektivt tack vare att det lastade drygt fem kubikmeter vatten på fem-tio sekunder i en sjö, alltså fem gånger mer än en helikopter och på betydligt kortare tid.

Men regeringen sa nej. Försvarsminister Leni Björklund (S) hänvisade till att Sverige kan ta hjälp av EU.

Efter Västmanlandsbranden 2014 konstaterades i en utvärdering att de italienska vattenbombarna kom för sent och att insatsen försenades på grund av byråkrati kring rekvireringen av de utländska planen.

Vattenbombning fungerar bäst i tidigt skede av bränder.

Att förlita sig på utländska plan är också vanskligt, eftersom dessa plan inte kommer om det samtidigt brinner på deras hemmaplan.

”Är det så att staten tvekat om vattenbombarna eftersom kostnaden för att släcka en skogsbrand inte hamnar på staten utan på kommunerna som betalar räddningstjänsternas löner? Det luktar klassisk dumsnålhet lång väg”, skriver Fredrik Sjöshult i Expressen.