VALET. En radikal gruppering inom salafismen uppmanar muslimer i Sverige till att inte delta i höstens val. Anledningen är att man anser att samhället ska styras utifrån islams regler och således ska politik betraktas som en religiös förteelse. Uppmaningen kommer efter att den radikala åsiktsgrupperingen salafismen har vuxit sig starkare i Sverige.

Det är den salafistiska gruppen Hizb ut-Tahrir som via en video på Facebook uppmanar till bojkott av valet i september. Videon har hittills nått ut till tusentals personer. Genom aktivism hoppas man få till ett världsomfattande kalifat som ska styras av sharialagar. Man vänder sig emot all form av integration och menar på att muslimer inte kan leva tillsammans med icke-muslimer. Man avfärdar demokratin som ett västerländskt påhitt som inte överensstämmer med islam.

– Det ligger i linje med deras världsbild där muslimer och icke-muslimer inte kan leva tillsammans, vilket är väldigt främmande för de flesta muslimer som lever här, säger Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet.

Radikal gruppering går framåt
Salafismen har på senare tid uppmärksammats av forskare med experten Magnus Ranstorp i spetsen. För ett par veckor sedan släppte han en rapport tillsammans med kollegor från Försvarshögskolan om salafismens framväxt i Sverige. I rapporten tecknas en bild av en fundamentalistisk grupp som har lyckas växa sig starka i flera utanförskapsområden. Man försöker aktivt påverka medborgarnas sätt att leva genom att ex tvinga kvinnor att bära en viss klädsel eller genom att förbjuda barn från att umgås med icke-muslimska barn.

– De är mot demokrati, de är mot deltagande i samhället, de påverkar barn i koranskolor, de har bjudit in predikanter med antisemitiska och homofoba uttryck. Det krockar med den svenska värdegrunden och demokratiska fri- och rättigheter, säger Magnus Ranstorp

Det finns idag 2000 våldsbejakande extremister
Den växande islamismen utgör ett problem och ett hot för det svenska samhället. Hela grupperingen i sig är inte nödvändigtvis våldsbejakande men flertalet medlemmar är det. Ett exempel på detta är att terroristen Rakhmat Akilov öppet har hyllat Hizb ut-Tahrir. Den våldsbejakande islamismen har tiodubblats till att idag omfatta 2000 personer. Dessa utgör kärnan i den grupp som är villiga att utföra nya terrorattacker mot Sverige men även utomlands.

– Ideologin fyller ett vakuum i de segregerade områdena. Samtidigt har vi i Sverige en aningslöshet kring de här frågorna. Det är ett misslyckande att vi inte förstått problematiken men också att vi inte tagit tag i det, säger Magnus Ranstorp.