SVERIGE. Nya siffror visar att det främst är socialdemokratiskt styrda kommuner som gynnas av regeringens politik att flytta ut hela eller delar av myndigheter från Stockholm. Omlokaliseringen kritiseras också för att vara dyr och leda till ett kompetenstapp bland berörda myndigheter.

Regeringen har de senaste åren gett 20 olika myndigheter i uppdrag att flytta hela eller delar av sin verksamhet från Stockholm. Tanken är att hyror och andra kostnader ska bli billigare samtidigt som mindre kommuner ska gynnas av att höginkomstjobb flyttas från huvudstaden ut i landet.

Generaldirektörerna är dock skeptiska och hälften av dem varnar för ett kompetenstapp när det är dags för flytt. Detta då många anställda väljer att inte följa med i flytten. Ytterligare ett problem är att myndigheterna inte får något ekonomiskt stöd för att genomföra flytten. En berörd myndighet är Myndigheten ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som ska flytta till Växjö.

– Vi tappar i stort sett all personal. En utredare av tolv är kvar, alla andra har slutat. Redan direkt efter beslutet började folk att säga upp sig, säger myndighetens generaldirektör Lena Nyberg som själv kommer att börja pendla till den nya arbetsplatsen.

S-styrda kommuner gynnas mest
Av de 20 berörda myndigheterna hamnar 17 av dem i kommuner med en socialdemokratisk kommunstyrelseordförande. Endast 3 av kommunerna har en ordförande från Moderaterna. Den skeva fördelningen väcker frågor om hur beslutet om fördelningen har gått till. Socialdemokraterna försvarar sig med att omlokaliseringen sker efter en rapport från Statskontoret. Moderaterna som vänder sig emot utflyttningen av myndigheter är dock skeptiska till utfallet.

– Statliga myndigheter viktigaste roll är att utföra sina kärnuppgifter. Inte att vara ett verktyg i glesbygdspolitiken. Dessutom finns det risk att statens attraktivitet som arbetsgivare försämras, säger Moderaternas gruppledare Tobias Billström.

Han tillägger angående att så många myndigheter hamnar i socialdemokratiskt styrda kommuner:

– Uppenbarligen avtecknar det sig ett mönster när så många faller in i en kategori, det är något man har anledning att fundera över.

Socialdemokraterna får kritik från facken
Fackförbundet Saco-S kritiserar regeringens beslut om att flytta ut myndigheter. Man är skeptisk till förlusten av kompetens och effektivitet som omlokaliseringen innebär. Man menar på att istället för att flytta ut existerade myndigheter så bör nya myndigheter placeras utanför Stockholm för att inte störa verksamheten. Bristen på anslag för att genomföra flytten och den korta tiden som myndigheterna har på sig att verkställa beslutet framhålls som djupt problematiskt.