På grund av torkan har tillrinningen av vatten i vattenmagasinen varit rekordlåg. Nya minimumrekord har satts vid flera tillfällen, sedan mätningar startade på 1950-talet.

”Den onormalt låga vattenkraftsproduktionen gäller inte bara i Sverige utan även i Norge, och leder till ett högre börspris på el i Norden. Hur detta påverkar priserna längre fram är svårt att sia om. Det beror på det fortsatta årets nederbörd, men även hur andra kraftslag producerar – i Sverige och i andra länder anslutna till den nordiska elbörsen Nordpol”, säger Folke Sjöbohm, statistikansvarig Energiföretagen Sverige till TT.

Jämfört med det generella medelvärdet under perioden är årets tillrinningsenergi omkring 9 terawattimmar (TWh) lägre, vilket motsvarar en årsproduktion i något av de svenska kärnkraftverken.