SKOGSBRÄNDERNA. Regeringen hade kunnat förhindra ödesdigra konsekvenser som redan finns och som kommer att förvärras, både för skogsbruket och jordbruket. – Det är en skammens tid för Sverige. Än en gång tvingas vi bevittna hur politiker och myndigheter står totalt handfallna i en akut kris,  skriver professor Stefan Hedlund. 

– Problemets kärna är just att ingen tycks bry sig, att det alltid är någon annans ansvar.

Det skriver professor Stefan Hedlund i en debattartikel i Expressen idag. Hedlund är nationalekonom och professor i öststatsforskning vid Uppsala universitet. Han anser att det är närmast patetiskt att tvingas bevittna hur inrikesminister Morgan Johansson och Försvarsmakten inte ens kan klara av att vara överens om vilka regler som gäller.

– Trots att det gång efter gång framförts kritik om att regeringen måste ha en samordnad krishanteringsfunktion är det ingen som har brytt sig. Ansvaret är fortfarande fördelat på flera departement.

Inga resurser i världen
Katastrofen med skogsbränderna är inte bara en fråga om avsaknad av resurser, som brandflyg och helikoptrar, menar han. Utan det handlar även om att de som ska ta ansvar inte klarar att ta det.

– Om de som har ansvar för att något faktiskt görs inte är förmögna att axla detta ansvar kan inga resurser i världen hjälpa.

Nu talas om behov av att lära, utreda och analysera. Men det finns redan tusentals sidor utredningar som riktar blixtbelysning mot Sveriges usla krisberedskap, som efter Västmanlandsbranden för fyra år sedan.

– Det enda vi kan lära av dessa omfattande texter är att det officiella Sverige saknar intresse, kanske även förmåga att lära.

Både Löfven och Reinfeldt
Det dröjde ända till 20 juli till Stefan Löfven var på plats på en av brandplatserna. På frågan vad hade har att säga om kritiken att regeringen saknat beredskap svarar han ” Jag bryr mig faktiskt inte.” Hedlund menar att Reinfeldt visade ”exakt samma brist på handlingsförmåga och engagemang” efter Västmanlandsbranden.

– Man brydde sig inte. Det var upp till frivilligorganisationer att dra det tunga inledande lasset.

Långt värre idag
I dag är dock läget långt värre, och kommer sannolikt att förvärras. Inte bara gällande skogsbränderna, där hundratals miljoner kronor bokstavligt talat eldas upp. Minst lika allvarlig är krisen för landets lantbrukare, menar han.

– Skördeförluster kommer att driva många i konkurs, och konsekvenserna för svensk djurhållning kommer att bli kännbara under många år framåt.

Hade man samordnat en kraftfull respons med de resurser som faktiskt finns inom landet kunde konsekvenserna för både skogsbruket och lantbruket kunnat lindras. Regeringen hade tidigt kunnat tillsätta  en kriskommission för att samordna nödvändiga åtgärder och snabbt via regeringsbeslut få till stånd nödvändiga undantag från gällande regelverk.

– Det dystra facit är att väldigt mycket faktiskt hade kunnat göras, om någon hade brytt sig. Nu tvingas i stället våra grannländer göra heroiska insatser för att reda ut problem vi själva ställt till med. Det är skamligt – för oss.