Det brinner på flera platser i Sverige. Utländsk hjälp i släckningsarbetet kommer från flera håll. Samtidigt utreder polisen om bränder har anlagts, vilket rubriceras som mordbrand.

Det är främst i trakterna runt Arboga, där räddningstjänsten under fredagen fick rycka ut och släcka sju bränder, där polisen inte ser någon naturlig förklaring till bränderna som samtliga ligger nära varandra geografiskt. Man jobbar därför enligt teorin om att de kan vara anlagda.

– Vi kan inte utesluta att de är anlagda och vi tittar på eventuella samband just nu. Det har öppnats en förundersökning med brottsrubriceringen mordbrand i de fyra första fallen, säger Daniel Wikdahl, polistalesperson till TT.

Den första branden startade klockan 6.55 på morgonen, då en klubbstuga brann ned till grunden. Klockan 13.06 upptäcktes nästa brand, i gräs och torrt virke som snabbt kunde släckas av räddningstjänsten. Inom loppet av bara två timmar inträffade ytterligare fem bränder.

– Det här var ganska små bränder, men med tanke på hur det ser ut i markerna och att vi har träbebyggelse inne i Arboga så är spridningsrisken stor, säger Daniel Wikdahl.