”Väljarna ser inte längre SD som ett enfrågeparti”, säger David Ahlin på Ipsos till DN sedan mätning visar att väljarna rankar partiet högt på flera tunga politikområden.

Inför förra valet var det bara i invandringsfrågan som partiet hade stark ställning. Ny mätning där 1.805 röstberättigade väljare tillfrågats om vilket parti de anser har bäst politik på respektive område, ger en annan bild.

Förtroendet för Sverigedemokraternas politik ökar brett. I dag rankas SD topp tre inom sju områden när DN/Ipsos frågar väljarna vilket parti som har bäst politik.

Det visar att partiet lyckats bredda sin politiska palett. Delvis handlar det om att man utökat väljarbasen med ett ökat fokus på sjukvård och arbetsvillkoren för vårdpersonal för att nå fler kvinnor. Skola samt lag och ordning är andra områden där SD profilerat sig och lyft fram sina talespersoner.

Andel som anser SD har bästa politik (placering)
Invandringsfrågor: 27 procent (1:a)
Lag och ordning: 17 procent (2:a)
Äldreomsorg: 10 procent (2:a)
Sjukvård: 10 procent (3:a)