Vänstern har länge haft Expo som säger sig granska ”intoleranta, rasistiska och högerextrema grupper”. Nu startar stiftelsen Doku som ska granska extrem islamism i Sverige. Man söker nu stöd i insamling från allmänheten.

Initiativtagare är Sofie Löwenmark, journalist och krönikör, Magnus Sandelin, författare och journalist, Johan Lundberg, docent i litteraturvetenskap och Peter Gustavsson, advokat. Stiftelsen Doku är tänkt att ses som ett Expo för journalistisk granskning av jihadistiska kretsar i Sverige.

I en debattartikel i Göteborgs-Posten skriver de:

”Vi hoppas att kunna råda bot på bristfälligheterna i den mediala och akademiska bevakningen av extremistisk islamism. Statliga bidrag har främst gått till diverse islamistiska salafist-grupperingar snarare än till de muslimer eller icke-muslimer som vill uppmärksamma den jihadistiska miljöns avigsidor. Vår slutsats är därför att vi i alla fall initialt bör förlita oss på finansiering via privatpersoner som är engagerade i just dessa frågor.”

De har startat insamling, fundraising, på nätet: Var med och stötta den STÖRSTA granskningen av JIHADISMEN i Sverige!

”Det är ett välkommet initiativ eftersom media varit förhållandevis dåliga på att rapportera om företeelsen – trots att extremismen breder ut sig i samhället”, skriver Corren i ledare.

Medan antalet nazistiska och högerextrema aktivist uppgår till något eller några hundratal och inte utgör något hot mot rikets säkerhet enligt Säkerhetspolisens bedömning, har antalet våldsbejakande islamister och salafister vuxit till att i dag omfatta över 2.000 personer. Omkring 300 åkte till Syrien och Irak för att kriga för IS. Omkring hälften har återvänt till Sverige och utgör ett stort säkerhetshot enligt Säpo.

Salafismen är den mest radikala inriktningen av sunniislam och flera av dess predikanter hyllar IS och har bidragit till rekryteringen till terrorresor, vilket framgår i ny rapport från Försvarshögskolan.

Sverige är i förhållande till vår befolkning ett ledande land i att exportera islamistisk terror. Flera personer med kopplingar till Sverige har under de senaste åren utretts och dömts för inblandning i terrordåd i andra europeiska länder.

Stiftelsen Doku kommer att granska vilken roll moskéerna spelar i radikaliseringen. Vissa moskéer i Sverige finansieras av muslimska stater såsom Qatar, Turkiet och Saudiarabien – ofta i utbyte mot att moskén anställer en radikal imam.

Andra länder, som Österrike, har stängt radikala moskéer, utvisat extrema imamer och förbjudit utländsk finansiering av moskéer. Men den svenska regeringen är passiv och ovillig att ingripa mot den islamistiska extremismen av rädsla att bli stämplad som rasistisk och islamofobisk.

”Det är anmärkningsvärt att regeringen inte har agerat vare sig gällande politiska lösningar eller att stödja forskning och kunskap, utan låter upphovsmännen bakom Doku själva finansiera denna viktiga granskning”, skriver Corren.