MIGRATION. Sedan den 2 juli har Sveriges gränskontroller utökats. Nu gäller kontrollerna även vid flera av landets hamnar och större flygplatser. Första veckan ledde de utökade kontrollerna endast till ett fåtal avvisningar. Trots det utökade ansvarsområdet har polisen inte fått mer resurser för att hantera den arbetsbördan.

Sedan flyktingkrisen 2015 har Sverige haft gränskontroller vid bland annat Öresundsbron och Hyllie station. När de infördes var tanken att kontrollerna skulle leda till att Sverige fick bukt med de stora migrationsströmmarna som kom till landet. Med tiden har kontrollerna förnyats vart 6:e månad med hänvisning till ”att det finns ett hot mot den allmänna ordningen och inre säkerheten”.

Fler platser ska kontrolleras
Den 2 juli utvidgades kontrollerna till att omfatta Arlanda, Bromma, Landvetter, Skavsta och Malmö flygplatser samt Ystads, Karlshamns, Karlskronas samt Stockholms hamnar. Målet är att man ska kunna hitta asylsökande, ekonomiska migranter, terrorister samt övriga kriminella. Med de utökade kontrollerna vill man från polisens sida täppa igen eventuella luckor i det svenska systemet.

– Då har vi gjort en analys och konstaterar att regeringen vill att vi ska kunna identifiera asylsökande, men vi ska också kunna kontrollera och identifiera andra migranter liksom potentiella terrorister och kriminella. Då gäller andra resrutter än de som gällde hösten 2015, när de tidigare platserna för gränskontrollerna fastställdes, och därför har vi identifierat ett antal andra gränsövergångsställen där vi behöver kunna bedriva kontroll, säger Patrik Engström, chef för nationella gränspolisen.

Har inte fått mer resurser
Resultatet för de utökade kontrollerna är dock svagt, något som Polismyndighetens siffror visar på. Under första veckan avvisades endast 9 personer från de nya platser där kontrollerna började gälla. En bidragande anledning tros vara att polisen inte har tillförts några extra resurser trots det utökade ansvaret som regeringen har gett Polismyndigheten.

– Vi kommer att bedriva lika mycket kontroller som tidigare, men på fler platser. Vi har samma personalresurs, men på fler platser säger Engström.

Gränskontrollerna fördöms som olagliga
EU-parlamentet har tidigare i år fördömt Sveriges gränskontroller som olagliga. I dagsläget har bland annat även Danmark, Tyskland, Österrike, Norge och Frankrike gränskontroller. De nuvarande gränskontrollerna löper ut den 11 november i år. Om kontrollerna ska förnyas därefter är det upp till nästa regering att ta kampen mot de krafter inom EU som vill återställa den fria rörligheten.