SVT/Novus väljarbarometer för juli visar inte på några säkerställda förändringar jämfört med förra månaden. SD är näst största parti. S och M på rekordlåga nivåer.

Om man istället jämför med december 2017, framgår tydligare vad som hänt i svenska folkets partisympatier under våren, enligt Novus.

Då är de klart största förändringarna att Socialdemokraterna backat med 5,8 procentenheter, medan Sverigedemokraterna gått fram med 4,8 procentenheter.

Därefter kan noteras Vänsterpartiets uppgång med 2,6 procentenheter och Moderaternas tapp på 1,7 procentenheter. Också Centerpartiet har sedan årets början minskat med 1,4 procentenheter.


Om julimätningen från Novus omsätts till riksdagsmandat kan följande konstellationer bilda majoritet, dvs uppnå 175 mandat. Än mer intressant kanske är de samarbeten som inte kan nå majoritet, även om de ofta omtalas i debatten.

SD+M+C+L = 203 mandat
S+M+C+L = 211 mandat
S+C+MP+V = 179 mandat
S+SD = 168 mandat
S+M = 160 mandat
S+C+L+MP = 160 mandat
SD+M = 152 mandat
M+C+L = 123 mandat
S+MP = 109 mandat

De borgerliga kan göra upp med antingen S eller SD, för att få majoritet. S och MP kan nå majoritet om C och V ingår i underlaget. Däremot får inte S och M tillsammans majoritet, även om det ofta låter som om det vore självklart i samhällsdebatten. Inte heller det ofta nämnda ”blocköverskridande” regeringsalternativet med S och mittenpartierna C och L har någon chans, enligt Novus.

TABELL
NOVUS i juli (jmf januari)
Socialdemokraterna 23,7 (-5,8)
Sverigedemokraterna 21,6 (+4,8)
Moderaterna 19,6 (-1,7)
Vänsterpartiet 10,1 (+2,6)
Centerpartiet 8,4 (-1,4)
Liberalerna 5,0 (-0,4)
Miljöpartiet 4,7 (+0,4)
Kristdemokraterna 3,2 (-0,1)

Novus har för undersökningen intervjuat 4.808 personer per telefon, SMS, post och epost under tiden 25 juni – 22 juli 2018. Andelen osäkra väljare är 7,1 procent.