ALMEDALEN. Migrationsverket ordnade panelsamtal om förvaren. Vid den tama diskussionen närvarade ett gäng vänsteraktivister med afghanledaren Fatemeh Khawari i spetsen. Aktivisterna fick tid att prata med generaldirektör Ribbenvik och de andra representanterna.

De hade tagit plats framför scenen med plakat och papper där det stod ”Kärlek segrar” och ”Utvisa inte till Afghanistan”. Unga tjejer med rosa hår, några afghaner, bland annat afghanledaren, samt några andra aktivister i olika åldrar. Det var en osedvanligt lam diskussion där man försiktigt försökte förklara varför man överhuvudtaget måste ha förvaren, samt att de är mer humana i Sverige än i de flesta andra länder. Samt att utvisningar bygger på utlänningslagen.

En representant från Amnesty tyckte att det fanns brister på förvaren, bland annat beträffande tillgång till sjukvård och att man borde använda sig mer av åtgärden att bara ha de som ska utvisas under uppsikt. De som befinner sig på förvaret har inte begått något brott – utan vill bara inte åka tillbaka efter negativt beslut. Det finns även brottsdömda som ska utvisas efter avtjänat straff, samt illegala som gått under radarn, som polisen hittat i olika kontroller. Att blanda dessa tre grupper var inte optimalt, ansåg panelen.

Man vill även ha bättre återvändarsamtal för att öka det frivilliga återvändandet. Enligt Amnesty-representanten kan det ge bättre resultat så att inte så många går under jorden utan istället ges tid att reflektera och kan acceptera att återvända.

Efter seminariet fick Fatemeh Khawari tala en lång stund med Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Hon hävdade att någon utvisning hon kände till inte gått rättssäkert till, medan Ribbenvik upprepade att det är ett rättssäkert system, prövat av domstol.