Det heter ofta i nyhetsflödet att migrationen till Sverige minskat kraftigt. Regeringen hävdar att det är resultatet av deras beslutsamhet. Statistiken säger något helt annat.

För Det goda samhället har socionomen och journalisten Gunnar Sandelin granskat Migrationsverkets statistik för 2018 och prognoser fram till 2021.

År 2016 sökte 29.000 personer asyl i Sverige, vilket kan jämföras med Migrationsverkets senaste prognos för 2018 då antalet nya asylsökande uppskattas uppgå till 23.000.

Trots att andelen som beviljas asyl minskat kommer ändå ett stort antal asylsökande att få bifall än idag. Enligt beräkningarna kommer 118.000 asylsökande att få stanna fram till och med 2021.

Dessutom finns fortsatta problem med dem som fått avslag att verkligen lämna landet. Till och med 2021 ska 100.000 asylsökande åka hem, men betydligt mindre än hälften av dem förväntas att ge sig av frivilligt. Migrationsverket beskriver det som ”utmaning” att få tillräckligt många kompetenta medarbetare i ”återvändandearbetet”. Utöver detta räknar Migrationsverket med att minst lika många personer under denna tid kommer att söka överprövning i de två migrationsdomstolarna, där allt fler ärenden avgörs.

– För att kunna bilda sig en uppfattning om hur restriktiv svensk asylpolitik kan tänkas ha blivit, bör vi rikta blicken mot våra nordiska grannländer. Tillsammans har de över tid endast låtit en tredjedel så många asylsökande få stanna, jämfört med Sverige. Finland har uppskattningsvis beviljat drygt 1.185 uppehållstillstånd till asylsökande mellan januari och maj i år, medan motsvarande antal för Danmark är 581 och Norge 527, skriver Sandelin.

Sverige har alltså givit uppehållstillstånd till 20 gånger fler än Norge och Danmark, och 10 gånger fler än vad Finland gjort, nu i vår.

Förutom så kallad flyktinginvandring handlar också om anhöriga och dem som söker sig hit som arbetskraft, samt i mindre utsträckning också gäststudenter. I år pekar det mot att totalt runt 135.000 uppehållstillstånd kommer att beviljas, vilket inte är någon minskning i förhållande till de föregående åren. För kommande år är prognosen att 221.000 anhöriga som utgör familjeanknytningar och 236 000 icke-västliga arbetskraftsinvandrare med sina närmaste kommer att söka uppehållstillstånd här under perioden 2018-2021.

– Färska uppgifter som jag fått från Migrationsverket visar på att av två tredjedelar av de 40 000 ansökningar som rör anknytningar under det första halvåret i år har beviljats. Det är en fingervisning inför framtiden. Trots allt som sägs kan vi förvänta oss ett fortsatt massivt inflöde med betydande demografiska förändringar som följd, avslutar Sandelin.