ALMEDALEN. SD sätter agendan i kriminalpolitiken och de andra partierna följer efter.  Men det är inte bara det. – Vi flyttar fokus från förövaren till brottsoffret, En ideologisk fokusförskjutning som har väldigt stort folkligt stöd, säger Adam  Marttinen (SD).

SD har självförtroende och medvind i den folkliga opinionen som bara ser ut att växa och växa.

– Vi har lyckats flytta fokus och driva agendan. De andra partierna anpassar sig och förslag som de tidigare röstat mot, kopierar de och lägger sedan själva fram.

Det säger Adam Marttinen, Sverigedemokraternas rättspolitiske talesperson på ett seminarium.

– Som Socialdemokraterna. Vårt förslag om att ta bort straffrabatten för unga brottslingar går Stefan Löfven själv ut och annonserar i Veckans brott, trots att de tidigare röstat mot. Verkligheten kommer ikapp.

Brottsoffren
Men han hävdar att de andra partierna inte fått en djupare grundförståelse, utan att det är en vändning under galgen för att inte tappa fler väljare. Medan Sverigedemokraternas är ideologiskt förankrad.

– Vi gör det för brottsofferperspektivet, att ge upprättelse för brottsoffren har betydelse, istället för att se till att brottslingar rehabiliteras och har det så bra som möjligt i fängelset. Vi bryr oss inte om ifall förövaren blir bättre människa efter ett eller två års fängelse. Det har vi fått folkligt stöd för.

De andra partiernas liberala- och vänsterperspektiv ger även tandlös lagstiftning, med undantag och kryphål, enligt Marttinen.

Skrattar åt polisen
För att komma tillrätta med den grova brottsligheten finns bara en linje:

– Slå tillbaka, så hårt som möljligt. Det är ett krig som pågår mot vårt samhälle.

Förebyggande åtgärder behövs också, men då måste de sättas in tidigt, i skolåldern.

– För de livsstilskriminella spelar sådant ingen roll. De skrattar åt polisen om de kommer med kaffe och bulle. Man måste möta dem stenhårt, jaga dem dagligen, punktmarkera dem och se till att de sitter i fängelse.

Ansvariga för polisbrist
Marttinen menar att S-regeringen och alliansen är skyldiga till hur polisbristen ser ut.

– Det har blivit färre utbildade poliser för varje år. Polisutbildningarna står relativt tomma. Lönerna har eftersatts. De har helt enkelt inte investerat eller beräknat efter behovet utan fortsatte med svältbudgetar.

Man tillsatte även den S-märkte Dan Eliasson till rikspolischef vilket borgade för att polisorganisationen tilläts köras i det närmaste i bott.

– Regeringen var ointresserad av polisens nödvändiga investeringar. Inte förrän kritiken blev övermäktig flyttade man på honom.

Förvaringsdomar
I höst vill Marttinen göra breda straffskärpningar för vålds- och sexbrott. Han vill även öppna för möjligheten att hålla kvar livsfarliga individer, som terrorister, i fängelset även efter straffet har avtjänats.

De riktigt farliga personerna är få men ska inte tillåtas att komma ut så lätt, då de snabbt utsätter nya offer för allvarliga brott.

– Det ska finnas en särskild utskrivningsprövning med farlighetsbedömning och dessa individer ska kunna dömas till förvaringsdomar.

Hemliga tvångsmedel
Dessutom vill SD få igenom att sänka kraven på att använda hemliga tvångsmedel, som avlyssning av telefoner, rumsavlyssning och liknande.

– Det förslaget såg jag förresten att Moderaterna ordagrant kopierade, i en presskonferens. Så flera har identifierat det som viktigt.