KRIMINALITET. Var tredje läkare har känt sig hotade av en patient och var fjärde av en patients anhörig, visar facklig rapport.  – Med nuvarande trend kan jag inte utesluta att vi kommer behöva beväpnade skyddsvakter på akutmottagningarna inom en fem- till tioårsperiod om inget görs, säger Andreas Fischer, Sjukhusläkarna.

Nyligen skedde ett mordförsök vid akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Det säger ju ganska mycket om hur säkerheten är på akutmottagningarna – mordförsök på våra medlemmars arbetsplatser är en allvarlig indikator på hur det ser ut, säger Andreas Fischerordförande för fackförbundet Sjukhusläkarnas Stockholmsavdelning.

Han menar att det behövs mer än utbildning för att stoppa den oroväckande utvecklingen. Bland annat ett ökat fokus på säkerheten. Där kommer beväpnade vakter in i bilden.

Inte komma in
Akutmottagningarna måste även bli mer slutna för allmänheten. V
em som helst ska inte kunna komma in på sjukhusen lika lätt som i dag.

– Ledningen måste inse den nya verkligheten och börja agera därefter. Förutom utbildning måste lokaler uppgraderas och säkras.

Rånarluvor och vapen
I Malmö och Lund har man sett personer i rånarluvor som springer omkring utanför akutmottagningarna i samband med att skjutna personer kommit in, enligt Andreas Fischer.

– Vad de har för agenda och eventuella vapen vet man ju inte men vi måste kunna säkerställa att dessa personer inte kan komma in.

Skalskydd
En vårdinrättning ska inte vara som en turistattraktion där vem som helst ska ha rätt att vara. Det är medicinskt behov av vård som ska utgöra kriteriet för vem som får vistas på sjukhuset, enligt Andreas Fischer.

Det kräver också att man övar säkerhetsorganisationen på sjukhusen och att man har ett skalskydd som gör att man kan ha inpasseringskontroller, menar Fischer, samt att man behöver ha en annan psykologisk medvetenhet än man har i dag.

Var tredje läkare hotad
Enligt Läkarförbundet ökade hot och våld med 50 procent mellan 2010 och 2015. Under 2016 och 2017 uppgav en fjärdedel av alla medlemmar att de utsatts för hot och våld, enligt arbetsmiljöankäter.

– Sedan dess har det ökat, berättar Andreas Fischer.

I en studie som ännu inte publicerats uppger var tredje läkare att de känt sig hotade på arbetsplatsen av en patient, och var fjärde läkare säger att de hotats av en patients anhörig.

– Med nuvarande trend kan jag inte utesluta att vi kommer behöva beväpnade skyddsvakter på akutmottagningarna inom en fem- till tioårsperiod om inget görs, säger Andreas Fischer.

Ord räcker inte
Andreas Fischer är positiv till den utbildningsinsatser. Sjuttio procent av medlemmarna säger att de inte har fått någon som helst utbildning i konflikthantering och hur man hanterar hot och våld. En utbildningsinsats skulle absolut att göra skillnad, menar han.

Men det räcker inte med vackra ord och vallöften, det behövs agerande så att det blir åtgärder mot hot och våld på sjukhusen, oavsett vem som vinner valet. Han menar även att problemet behöver lyftas upp på nationell nivå då det är nationellt.