Som gammal SSU:are tar det emot – tro inget annat – men jag kommer ändå att lägga min röst på Sverigedemokraterna, skriver kulturarbetare på Aftonbladet Debatt.

Det är Jonas Thornell, som varit högskolelärare i psykologi inom Polis- och Vårdutbildningar och som numera är frilansande kulturarbetare som skriver en uppmärksammad debattartikel idag.

I en artikel i Sydsvenskan 2015 beskrivs hans engagemang: ”Själ och hjärta går igen i det mesta som Jonas Thornell sysslar med. Tillsammans med Lundamusikern Henrik Venant arrangerar han kulturkvällar med litteraturtema i samarbete med Svenska kyrkan. Senast en föreställning som är uppbyggd kring poeterna Gustaf Fröding, Hjalmar Gullberg och Karin Boye, som var och en på sitt sätt hade svårigheter att hantera livet.”

Under rubriken Därför kommer jag och andra utsatta rösta SD skriver han i Aftonbladet idag:

– En av de främsta faktorerna bakom mitt eget missnöje gentemot nuvarande och tidigare regeringar bottnar alltså framför allt i sveket mot de ekonomiskt svaga grupperna i samhället.

– Jag vet även att många andra män och kvinnor som kommit på kant med den svenska statsapparaten upplever liknande känslor av förakt och besvikelse när de blickar tillbaka på Alliansens och Socialdemokraternas senaste mandatperioder.

– Socioekonomiskt svaga grupper i det svenska samhället har fått det sämre till följd av framför allt Alliansens politik, men även Socialdemokraterna visar föga sympatier för den växande del av populationen … med låga eller inga inkomster – frilansare, timanställda, sjuka och arbetslösa som är beroende av den förnedrande formen av bidrag som kallas försörjningsstöd.

– Många uppmärksammade fall har skildrats i media där män och kvinnor blivit nekade sjukpenning och därmed ställda på bar backe. Andra har tvingats medverka i fullkomligt meningslösa åtgärdsprogram via Arbetsförmedlingen.