YTTRANDEFRIHET. Regeringen vill förbjuda rasistiska organisationer och hänvisar till en paragraf i Regeringsformen som inte tillämpats tidigare. Både SD och M vill istället klassa NMR som en terroristorganisation. – Man bör akta sig för ett åsiktsförbud, säger Paula Bieler (SD).

Det är efter att Nordiska Motståndsrörelsen, NMR, uppträtt hotfullt under Almedalsveckan på Gotland, bland annat mot Vänskapsförbundet Sverige – Israel, som samtliga riksdagspartier har fört fram förslag på hur man ska kunna stoppa NMR.

Regeringen vill nu tillämpa en skrivning ur Regeringsformen som ger rätt att förbjuda sammanslutningar som ”innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande”. Detta stycke infördes 2010 men har ännu inte tillämpats.

– Vi bör ta fram en lagstiftning som gör det möjligt att förbjuda nazistiska och rasistiska organisationer. Det utrymmet finns i regeringsformen i dag, att införa ett sådant organisationsförbud, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till Ekot.

Enligt Morgan Johansson är det ett stort juridiskt steg att ta. 

– Vi har inte haft den här typen av lagstiftning tidigare i Sverige. Andra länder har haft det, men inte Sverige. Men nu tycker vi, att nu får det vara nog när det gäller den här typen av aktiviteter. De utgör nu, tycker jag, ett allvarligt hot mot enskilda människor, så det här måste vi vidta mer kraftfulla åtgärder mot för att få stopp på.

Terroristklassa NMR
Paula Bieler
, Sverigedemokraternas talesperson för jämställdhetsfrågor, är inte positiv till regerings förslag, utan menar att man istället bör klassa NMR som en terroristorganisation och tillämpa terrorlagstiftning.

– Jag instämmer i det som Jimmie Åkesson och andra har sagt, att man bör betrakta NMR som en terrororganisation, säger hon till DN och tillägger att man bör akta sig för åsiktsförbud.

– Det är ju inte fråga om bara åsikter längre.

”Förbjuder åsikter”
Kritiska är även Moderaterna. Tobias Billström, M:s gruppledare i riksdagen, hävdar att regeringen sysslar med att förbjuda åsikter, något som ”inte angriper grundproblemet”.

– Moderaterna har ju föreslagit att deltagandet i våldsbejakande organisationer ska kriminaliseras. Det skulle träffa brett – både mot den yttersta högern, den yttersta vänstern och mot islamismen.

Regeringens förslag är mycket smalare och handlar om att kriminalisera åsikter, menar Billström och hävdar att det är rimligare att istället förbjuda den som agerar för att stödja våldsbejakande organisationer.

Professor kritisk
Joakim Nergelius, professor i juridik vid Örebro Universitet, tycker att det är riskabelt att förbjuda grupper med vissa åsikter och att ett sådant förbud kan spåra ur och leda till att allt fler grupperingar förbjuds.

– Det blir svårt med gränsdragningen. ”Vilka organisationer är så farliga och så extrema att de helt ska förbjudas?”, säger han.

Nergelius menar att det är bättre att hålla sig till ett förbud mot organisationer av militär natur, som samma paragraf nämner.

Kan hota yttrandefriheten
Även Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen menar att lagen kan bli både svår att genomföra och ineffektiv.
– Folk slutar inte bara vara nazister bara på grund av en lag, säger han till TT.
Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke säger att förbudet kan hota yttrandefriheten.
– Jag tycker att man ska bemöta de här åsikterna och värderingarna med argument, säger han.