VÅRDKRISEN. Bristen på specialistsjuksköterskor och specialistläkare leder till långa väntetider vid vården i Stockholm. Uppemot 1 200 vårdplatser kan inte användas på Stockholms akutsjukhus under sommaren. Till det har en vårdenhet vid Nya Karolinska fått stängas i brist på personal.

Vårdkrisen fortsätter skapa problem i huvudstaden. Problemen kring Nya Karolinska har varit många och långdragna. Till det kommer bristen på specialistsjuksköterskor och specialistläkare som sätter käppar i hjulen för den svenska välfärden. Just nu beräknas 1 200 av Stockholms 3 400 vårdplatser vara tagna ur drift som en följd av personalbrist. Situationen sätter hård press på personalen och trycket förblir högt.

– Landstinget är ingen attraktiv arbetsgivare, arbetsmiljön är för dålig och det finns en gräns för hur mycket man orkar innan man säger upp sig. Där är vi nu, säger Yvonne Dellmark ordförande i läkarföreningen på Karolinska i Solna och Huddinge.

Drabbar svårt sjuka patienter
Till detta har man fått stänga samtliga fyra IMA-platserna vid Nya Karolinska när specialistläkarna inte räcker till. IMA är en form av intermediär avancerad vård för särskilt sjuka patienter som inte platsar på intensivvården. Patienterna ska allra helst slippa svåra transporter då deras läge anses vara instabilt.

– Men det är ju det som återstår när IMA-platserna stängs. Då måste patienterna föras till andra avdelningar utan övervakning inom sjukhuset eller transporteras till andra sjukhus i Stockholm eller i övriga landet för att få intensivvård. Intensivvårdsplatserna är ju nästan alltid fullbokade så man tvingas hela tiden göra svåra prioriteringar bland de allra sjukaste, säger Yvonne Dellmark.

Oppositionen anklagar alliansen
Situationen har spätt på debatten om situationen för vården i Stockholm. Oppositionen har ställt sig kritisk till alliansens hantering av sjukvården.  Bland annat kritiserar man hur privata aktörer har fått bre ut sig på bekostnad av den offentliga verksamheten.

– Då blir det hårdare tryck på intensivvården och det är ytterst ett bevis för hur illa skött sjukvården är i Stockholm. Medan sjukhusen fått uppräkningar på 1,5 procent har kostnaderna för den privata vården fått öka med 5-10 procent. Då får sjukhusledningarna en hopplös uppgift att konkurrera lönemässigt med de privata vårdgivarna, säger oppositionslandstingsrådet Dag Larsson (S).

Men alliansen slår ifrån sig kritiken och menar på att man har förtroende för att sjukvården kan hantera situationen.

– Jag har förtroende för att Karolinska gör sitt bästa för att ge patienterna en så god vård som det bara är möjligt, trots det ansträngda semesterläget, säger sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).