SVERIGE. Svenska bönder drabbas väldigt hårt av torkan som har drabbat stora delar av landet. Bönder oroar sig nu för att man kommer behöva nödslakta sina djur. Samtidigt får spannmålsbönder se stora delar av sin skörd bli förstörd. Regeringen har vädjat om krisstöd från EU men landsbygdsministerns uttalande kritiseras för att bryta mot EU-lagstiftning.

Stora delar av Sverige har drabbats av ovanlig torka som en följd av det varma sommarvädret. Både bönder och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) går nu ut med att även om regnet skulle visa sig kommer det vara försent. Man räknar nu med en miljardförlust för landets lantbrukare, en grupp som länge har dragits med ekonomiska svårigheter tack vare hård lagstiftning och konkurrens från länder med sämre standard.

– Det har kommit någon skur här och där, men jordar är mer eller mindre torkkänsliga och har du en torkkänslig jord kan det bli så att du får nästan ingenting i skörd. Det handlar om intäktsbortfall på miljarder för bönderna säger Lennart Nilsson, som är ledamot i LRF riksförbundsstyrelse och själv lantbrukare.

Samhället går samman för att hjälpa till
Även landets djurbönder kommer behöva börja nödslakta när det råder foderbrist på många platser. Som ett gensvar har bönder runtom i landet gått samman för att hjälpa varandra. Bland annat erbjuder man andra bönder att nyttja oanvänd mark som betesmark. Via sociala medier försöker man även hjälpas åt för att beställa dyrt foder från utlandet för att försöka rädda djuren.

Stödet från samhället är stort och många vill hjälpa till. Butiker på bland annat Gotland har gått ut med att man ska sluta sälja importerat kött och vissa kommuner erbjuder bönder möjligheten att använda viss mark för grönbete. Andra butiker har erbjudit bönder att hämta överbliven frukt och grönt för att ha som foder. LRF går nu ut med att svenskarna borde börja köpa svenskt kött.

– Det gäller att konsumenterna föredrar svenskt inte bara när vi har det besvärligt så att vi kan bygga upp en högre försörjningsgrad säger Nilsson.

Konsumenter uppmanas till att göra medvetna val
Regeringen har gått ut med att man kommer försöka söka stöd från EU:s krisfonder. Utöver det tittar man på att underlätta för transporterna av foder från norra Sverige till lantbrukare i söder. Vidare vill man kunna göra betalningar i förtid för att minska den ekonomiska bördan. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) sade på en presskonferens i veckan att han själv brukar köpa svenskt kött och att han hoppas att svenska konsumenter gör medvetna val.

Kan bryta mot EU-lagstifning
Ett uttalande som nu får kritik för att bryta mot EU-lagstiftning. En svensk politiker får inte agera så att svenska produkter förordas över utländska i linje med EU:s konkurrensregler. Den svenska politiken på området är idag hårt styrd och den svenska statens handlingskraft på området är begränsad. Professor i juridik vid Handelshögskolan i Stockholm Erik Lagerlöf säger följande:

– Vi har inom EU-samarbetet en inre marknad, det vill säga vi har en fri rörlighet av varor. Det innebär att åtgärder som vidtas av en minister som hindrar handeln kan vara förbjudna för att det inskränker mot den fria rörligheten