I Almedalen är det Kristdemokraternas dag. Europaparlamentarikern Lars Adaktusson arrangerade ett utrikespolitiskt seminarium om Mellanöstern, där han föreslog en ny inriktning för Sverige.

KD presenterade en rapport för en ny väg för svensk Mellanösternpolitik i fem punkter, byggd på mänskliga rättigheter.

1. Sverige ska stödja stater som bygger på demokrati och rättsstatens principer. Enligt UD:s definition är Israel en sådan stat. Trots det har regeringens politik gått i en annan riktning, som fördjupat motsättningarna. Erkännandet av en palestinsk stat, som regeringen gjort, bör dras tillbaka. Relationerna till Israel måste upprättas.

2. Efter Israels bildande 1948 flydde ungefär lika många judar från arabiska stater, som palestinier lämnade det nybildade Israel. Men medan de judiska flyktingarna erhöll medborgarskap i Israel, har de palestinska flyktingarna inte erhållit medborgarskap i arabstaterna, utan blivit statslösa. Detta utanförskap har sedan gått i arv till deras barn. Dessa statslösa används som en bricka i det internationella spelet för att komma åt Israel. Sverige måste arbeta för en ny hållning kring de palestinska flyktingarnas rätt att återvända.

3. Sverige ska inte stödja FN:s arbete för att upprätthålla den ärvda statslösheten. Det ekonomiska stödet till UNRWA borde avvecklas.

4. Stödet till palestinska områden används till terrorfinansiering och till spridande av antisemitism måste det palestinska biståndet omprövas. Missförhållanden har förminskas i svensk debatt. Under innevarande femårsperiod går mer än 1,5 miljarder kr direkt till de palestinska myndigheten. Svenska skattepengar skall aldrig gå till maktmissbruk, till antisemitism och till terrordömda. Därför ska biståndet frysas.

5. Relationerna mellan Sverige, EU och Israel bör ytterligare utvecklas för att stärka demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter, regional säkerhet och ekonomisk utveckling.

– En ny regering måste bryta med den rödgröna regeringens med den Israelfientliga linje. Palestinabiståndet ska inte längre finansiera terrorism, summerade Lars Adaktusson (KD).

*

Se video.