SÖDERTÄLJE. ”Tillsammans mot hot & våld” står det. En brosch med kärlek som ska skydda personalen på Södertälje sjukhus. – Budskapet är att vi tillsammans står enade och kan utföra våra jobb, säger säkerhetschef Melina Mellin.

Arbetsmiljön på sjukhuset i Södertälje kantas numera av hot, kränkningar och våld. När Södertälje sjukhus nya akutmottagning öppnades nyligen togs beslut om att hålla den låst dygnet runt på grund av säkerhetsriskerna. Som ett led i att motverka negativa utvecklingen har sjukhuset tagit fram en pin i form av ett hjärta tagits fram till personalen, berättar SR. Pinen ska uppmuntra patienter och anhöriga att vara snälla mot sjukhuspersonalen.

Säkerhetschef på sjukhuset i Södertälje, Melina Mellin, förklarar:

– Budskapet är att vi vill sätta stopp för hot och våld på vårt sjukhus och att vi tillsammans står enade och kan utföra våra jobb.

Vill inte utsättas
Pinen är ”liten men betydelsefull” och den ska visa att personalen inte vill bli utsatt för hot och våld, fortsätter hon.

– Jag hoppas den ska kunna öppna för dialog.

Enligt säkerhetschefen Melina Mellin är personalen positiv och broschen delas ut för fullt redan. Hon har stöd från personalen för pin-utdelandet, vilket känns positivt, uppger hon.

Dagliga hot
För läget är allvarligt. Det pågår dagliga hot och kränkningar på sjukhuset i Södertälje. Det är patienter och deras anhöriga som står för hoten och våldet, och de sker både på akuten och på vårdavdelningar.

– Det pågår varje dag, mest verbala hot men också kränkningar. Även handgemäng, men inte lika ofta, säger Melina Mellin.

Förra året registrerades 40 hot, samt 29 situationer med våld, vilket är en rejäl ökning från året innan.

Föreläsningar
Sjukhuset har även hållit 65 föreläsningar om hot och våld på sjukhuset under vintern. Mera stöd och mera utbildning tror personalen själva är lösningan. Samt att man pratar mer om frågorna, enligt Mellin.

Har det då blivit bättre under det här året efter alla satsningar?

– Ja, jag hoppas det, det är signalerna jag får när jag är ute bland personalen. Jag upplever att man mer vågar säga stopp och att man pratar mer om detta.

Ansökt om kameraövervakning
Sjukhuset har även ansökt om en omfattande kameraövervakning. Man hoppas att vakterna, som man också har tvingats anställa, ska få bära kroppskameror.

– Hittills inte vi fått tillstånd för omfattande kameraövervakning men vi hoppas att ordningsvakterna ska kunna bära kroppskameror.