Sverige har via MSB tackat ja till erbjudande om finsk räddningsgrupp med brandbilar, terrängbilar och tankbilar att sättas in i bekämpningen av skogsbränderna.

Finlands inrikesministerium meddelade igår att man kommer att skicka en räddningsgrupp till Sverige som består av 35 personer som kan sköta sin egen inkvartering. Det är personal från räddningsverken i Norra Savolax, Lappland och Koillismaa.

Sverige har tidigare fått hjälp från Norge, Danmark, Polen, Litauen, Tyskland, Frankrike, Portugal och Italien. Flera av dessa insatser dras nu bort för att istället bekämpa bränder i Grekland.

Tidigare har finska resurser i brandbekämpning varit upptagna på hemmafronten, men eftersom bränderna är släckta kan man avvara resurser till Sverige.

Skälet att Finland inte drabbats lika hårt av skogsbränder som Sverige är inte enbart bättre krisberedskap, utan också att skogsbruket ser annorlunda ut.

De finska skogarna ägs i huvudsak av familjer, medan de i Sverige i större utsträckning ägs av stora företag. De finska skogarna bildar ett slags spretigt mosaikmönster av mindre enheter med många ängar och andra öppna ytor som skiljer skogarna åt.

– I Sverige är de typiska skogsbruken mycket större än i Finland. Det leder till att skogarna är större och mer enhetliga, säger Juha Laitila, forskare på Naturresursinstitutet Luke till Yle.

– Eftersom de svenska skogsbruken bildar stora helheter saknas det ofta öppna ytor som skulle stoppa branden från att sprida sig.

En annan skillnad mellan länderna är att den vanligaste trädsorten i de finska skogarna är tall medan det i Sverige är gran.

– Och granen är ju känd för att ha torra kvistar som lättare fattar eld än tallen. I granskogen sprids också elden snabbare än i tallskogen.

De finska skogarna består också av träd i varierande ålder medan skogarna i Sverige är mer i samma ålder. Ytterligare en aspekt att notera är att Sverige ligger mer söderut än Finland.

– Det betyder att träden är högre och det växer mer träd per hektar. Och när det då börjar brinna i skogen finns det mer antändbart material än i de finska skogarna, säger Laitila.