Bernt Herlitz är tandhygienisten som tipsat Migrationsverket om asylsökande så att deras ålder blev uppskrivna till följd av medicinska ålderstester. För detta fick han sparken och dömdes till nära en halv miljon i böter av Arbetsdomstolen.

Domen kom i början på juli. En insamling startades och efter bara tre dagar meddelas att målet är nått och att insamlingen kan betala dessa böter.

Herlitz gav, på uppmaning av Migrationsverket, information till dem om misstänkta fall av åldersfusk bland asylsökande. Han arbetade för Region Gotland som omedelbart avskedade Herlitz när de förstod att han lämnat uppgifter som resulterat i medicinska ålderstester av asylsökande. Han hängdes också ut i media som rasist.

Bernt Herlitz överklagade Region Gotlands beslut till tingsrätten som gav honom delvis rätt. Arbetsgivaren överklagade beslutet till Arbetsdomstolen i Stockholm. Arbetsdomstolen ändrade tingsrättens dom och gav Region Gotland rätt att avskeda Herlitz från sin tjänst på grund av sekretessbrottet. Arbetsdomstolen dömde honom dessutom till att betala bägge parters rättegångskostnader vilket sammanlagt hamnar på drygt 475.000 kronor.

Ilskan över domen har varit stor. Privat insamling startade och inom tre dagar har det utdömda beloppet samlats in.

Krister Thelin, som varit domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg och lagman för Hovrätten i Skåne, menar att domen borde kunna överprövas.

”AD-domen mot Herlitz reser frågetecken. Kan vara värt med resningsansökan enligt 58 kap 1 § i Rättegångsbalken på den grunden att AD gjort sig skyldig till uppenbart lagstridig rättstillämpning.”

På frågan vilka chanserna är att Herlitz kan få rätt, svarar Thelin, ”AD har landat fel i min mening. Men det är ingen prognos för att HD landar rätt.” Han menar att det är en högoddsare, men då tingsrätten dömde rätt, är det värt att pröva.