ALMEDALEN. Det har förändrats vilka polisen griper och för till förvaret. – En växande grupp är personer som inte ens söker asyl utan bara reser in olagligt i landet, säger gränspolischef Patrik Engström. 

Det finns tre grupper som sätts på förvaren för att inte kunna avvika innan utvisning, asylsökanden som fått avslag, brottsdömda som ska utvisas efter avtjänat straff, samt personer som polisen hittar i kontroller eller efter tips.

Den grupp som ökar är den som polisen hittar ”på gatan”.

– De är människor som inte alls har sökt asyl utan bara tagit sig in olagligt i landet, säger gränspolischef Patrik Engström, i samband med ett seminarium om Migrationsverkets förvar.

Söker inte asyl
Många är från före detta Sovjetunionen. En del av dem är brottsaktiva. Anledningen till att de inte söker asyl är enligt Engström att de vet att att de har ett negativt besked att vänta.

– Vi hittar fler människor på arbetsplatskontroller idag.

Polisen har begärt ett utbyggt förvar, med det dubbla. Det finns idag 456 platser på de fem förvaren i Märsta, Gävle, Göteborg, Åstorp och Flen.

– Det behövs 850 platser till 2019  har vi uppgett från polisens håll, säger Patrik Engström.

Utökade inre gränskontroller
Denna vecka startar även utökade inre gränskontroller. Sverige införde tillfälliga gränskontroller mot länder som ingår i Schengensamarbetet i november 2015. Kontrollerna har tidigare bara gjorts vid Öresundsbron och vid hamnar i södra Sverige, men kommer nu bland annat beröra de fem största flygplatserna och flera nya hamnar.

Ett regeringsbeslut från maj i år ger polisen mandat att fokusera mer på allvarlig gränsöverskridande brottslighet. Patrik Engström säger att hotbilden mot Sverige förändrats sedan 2015.

Brott och terrorism
– Det handlar om internationella brottsnätverk som rör sig över Europas inre gränser och begår olika typer av brott, och givetvis även om att identifiera potentiella terrorister, säger han.

Då man haft gränskontroller på Öresundsbron och vissa färjelinjer ser polisen att vissa personer valt att ta andra vägar. Det rör sig exempelvis om jihadister som återvänder från Irak och Syrien. Patrik Engström vill inte säga hur många polisen hittills har gripit i den kategorin.

– Det är svårt att säga om det är ett ökande antal som kommer – men vi har också blivit bättre på att identifiera dem.

De utökade gränskontrollerna kommer att pågå som längst till och med den 11 november i år.