Etablissemangsröster försöker påskina att det är EU som hjälper Sverige. Det är fake news. Varken italienska vattenbombplan eller polska brandbilar betalas av EU. Det enda EU gör är att förmedlar kontakter.

Byråkrater vill ju gärna ta åt sig äran av andras hårda arbete. Därför påstås det i svenska medier att ”EU hjälper Sverige” med brandbekämpningen. Det stämmer inte.

Den polska konvojen med brandbilar är en av polska staten beslutad insats. De italienska vattenbombplanen ägs av italienska staten. Detsamma gäller norska, tyska och franska insatser.

Det enda EU bidrar med är att förmedla begäran om hjälpinsatser via ERCC, Emergency Response Coordination Centre. EU tillhandahåller en telefonväxel, inget mer.

– Förmedlingen av resurserna sker via ERCC. Grundtanken i det här systemet är att den som begär hjälp, i det här fallet Sverige, också ska vara beredd att betala de kostnader som uppstår i samband med insatsen. Sedan är det upp till Italien m fl om man fakturerar för de kostnader man haft eller om man bjuder på vissa grejer, säger Patrik Jansson vid MSB till Sveriges Radio.

Det är alltså Sverige som mottagarland som är betalningsskyldig för insatser i Sverige. Ju mer hjälp vi behöver utomlands ifrån, desto högre blir notan.